В.Г. Ротань та ін. Коментар до ЦКУ, т.2

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 В.Г. Ротань, А.Г. Ярема, В.В. Кривенко, В.Я. Карабань, О.С. Сонін НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР до цивільного законодавства України ТОМ 2
2 ГЛАВА 50 ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
3 ГЛАВА 51 ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
4 РОЗДІЛ II ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР ГЛАВА 52 ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ
5 ГЛАВА 53 УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
6 РОЗДІЛ III ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПІДРОЗДІЛ І ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ГЛАВА 54 КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ
7 § 2. РОЗДРІБНА КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ
8 § 3. ПОСТАВКА
9 § 4. КОНТРАКТАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
10 § 5. ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ТА ІНШИМИ РЕСУРСАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЄДНАНУ МЕРЕЖУ
11 § 6. МІНА
12 ГЛАВА 55 ДАРУВАННЯ
13 ГЛАВА 56 РЕНТА
14 ГЛАВА 57 ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ (ДОГЛЯД)
15 ГЛАВА 58 НАЙМ (ОРЕНДА) § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАЙМ (ОРЕНДУ)
16 § 2. ПРОКАТ
17 § 3. НАЙМ (ОРЕНДА) ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
18 § 4. НАЙМ БУДІВЛІ АБО ІНШОЇ КАПІТАЛЬНОЇ СПОРУДИ
19 § 5. НАЙМ (ОРЕНДА) ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
20 § 6. ЛІЗИНГ
21 ГЛАВА 59 НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА
22 ГЛАВА 60 ПОЗИЧКА
23 ГЛАВА 61 ПІДРЯД § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДРЯД
24 § 2. ПОБУТОВИЙ ПІДРЯД
25 § 3. БУДІВЕЛЬНИЙ ПІДРЯД
26 § 4. ПІДРЯД НА ПРОЕКТНІ ТА ПОШУКОВІ РОБОТИ
27 ГЛАВА 62 ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ
28 ГЛАВА 63 ПОСЛУГИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
29 ГЛАВА 64 ПЕРЕВЕЗЕННЯ
30 ГЛАВА 65 ТРАНСПОРТНЕ ЕКСПЕДИРУВАННЯ
31 ГЛАВА 66 ЗБЕРІГАННЯ § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗБЕРІГАННЯ
32 § 2. ЗБЕРІГАННЯ НА ТОВАРНОМУ СКЛАДІ
33 § 3. СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ЗБЕРІГАННЯ
34 ГЛАВА 67 СТРАХУВАННЯ
35 ГЛАВА 68 ДОРУЧЕННЯ
36 ГЛАВА 69 КОМІСІЯ
37 ГЛАВА 70 УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
38 ГЛАВА 71 ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД § 1. ПОЗИКА
39 § 2. КРЕДИТ
40 § 3. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД
41 ГЛАВА 72 БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК
42 ГЛАВА 73 ФАКТОРИНГ
43 ГЛАВА 74 РОЗРАХУНКИ § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗРАХУНКИ
44 § 2. РОЗРАХУНКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЛАТІЖНИХ ДОРУЧЕНЬ
45 § 3. РОЗРАХУНКИ ЗА АКРЕДИТИВОМ
46 § 4. РОЗРАХУНКИ ЗА ІНКАСОВИМИ ДОРУЧЕННЯМИ
47 § 5. РОЗРАХУНКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКІВ
48 ГЛАВА 75 РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
49 ГЛАВА 76 КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ
50 ГЛАВА 77 СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ