ГЛАВА 77 СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ PDF Печать
Гражданское право - В.Г. Ротань та ін. Коментар до ЦКУ, т.2

 

ГЛАВА 77 СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Стаття 1130. Договір про спільну діяльність

1. За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові.

2. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників.

1. Частина 1 ст. 1130 ЦК не обмежує права будь-яких учасників цивільних від­носин (ст. 2 ЦК) на укладення договорів про спільну діяльність. Встановлюється тільки одне обмеження: мета договору про спільну діяльність не може суперечити закону. Це — лише конкретизація загального правила ч.  1 ст. 13 ЦК, відповідно до якого особа має здійснювати цивільні права (таким в даному випадку є право на укладення договору про спільну діяльність) в межах, наданих актами цивільного законодавства.

2. Договір про спільну діяльність передбачає спільні дії без створення юридичної особи.

3. Передбачається можливість укладення договорів про спільну діяльність двох видів: 1) з об'єднанням вкладів. Такий договір про спільну діяльність отримав назву простого товариства.

Відносини, що виникають на підставі договору простого товариства, регулюють­ся ст. 1132 — 1143 ЦК; 2) без об'єднання вкладів. Відносини, що ґрунтуються на та­кому договорі, регулюються тільки ст. 1130, 1131 ЦК та загальними положеннями зобов'язального права та цивільного законодавства в цілому.

 

Стаття 1131. Форма та умови договору про спільну діяльність

1. Договір про спільну діяльність укладається у письмовій формі.

2. Умови договору про спільну діяльність, у тому числі координація спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, їх участь у резуль­татах спільних дій та інші умови визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності.

1. Незалежно від наявності обставин, які зазначені в ст. 206 ЦК та які дають право на вчинення правочину в усній формі, ч. 1 ст. 1131 ЦК приписує договори про спільну діяльність завжди укладати в письмовій формі.

2. У ч. 2 ст. 1131 ЦК недостатньо визначеним є зміст застереження «якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності». Слід зробити висно­вок про те, що цитоване застереження стосується права сторін встановлювати умови договору та відступати при цьому від положень законів про окремі види спільної ді­яльності. Вони не вправі робити такі відступлення тільки за умови, що такі закони містять обмеження, що відповідають ч. З ст. 6 ЦК.