В.Г. Ротань та ін. Коментар до ЦКУ т.1
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 В.Г. Ротань, А.Г. Ярема, В.В. Кривенко, В.Я. Карабань, O.Є. Сонін НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР до цивільного законодавства України ТОМ 1 3908
2 КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗДІЛ І ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ГЛАВА 1 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 2852
3 ГЛАВА 2 ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ 3226
4 ГЛАВА 3 ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 14048
5 РОЗДІЛ II ОСОБИ ПІДРОЗДІЛ 1 ФІЗИЧНА ОСОБА ГЛАВА 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ 2280
6 ГЛАВА 5 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 9838
7 ГЛАВА 6 ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ 6722
8 ПІДРОЗДІЛ 2 ЮРИДИЧНА ОСОБА ГЛАВА 7 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ 5285
9 ГЛАВА 8 ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА § 1. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА 1. Загальні положення 4253
10 2. ПОВНЕ ТОВАРИСТВО 14590
11 3. КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО 10982
12 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 34344
13 5. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 5428
14 § 2. ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ 12187
15 ПІДРОЗДІЛ 3. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ ГЛАВА 9 ПРАВОВІ ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ 2259
16 ГЛАВА 10 ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ДІЮТЬ ДЕРЖАВА, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ 1174
17 ГЛАВА 11 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 1824
18 РОЗДІЛ III ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ГЛАВА 12 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 1910
19 ГЛАВА 13 РЕЧІ. МАЙНО 2840
20 ГЛАВА 14 ЦІННІ ПАПЕРИ 2308
21 ГЛАВА 15 НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА 1073
22 РОЗДІЛ IV ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО ГЛАВА 16 ПРАВОЧИНИ § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВОЧИНИ 3749
23 § 2. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДОДЕРЖАННЯ СТОРОНАМИ ПРИ ВЧИНЕННІ ПРАВОЧИНУ ВИМОГ ЗАКОНУ 7674
24 ГЛАВА 17 ПРЕДСТАВНИЦТВО 3927
25 РОЗДІЛ V СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ ГЛАВА 18 ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ 2875
26 ГЛАВА 19 ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ - Ротань та ін. Коментар до ЦКУ 15834
27 КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ГЛАВА 20 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 2701
28 ГЛАВА 21 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 1789
29 ГЛАВА 22 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 2191
30 КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА РОЗДІЛ І ПРАВО ВЛАСНОСТІ ГЛАВА 23 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ 1899
31 ГЛАВА 24 НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 4275
32 ГЛАВА 25 ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 2612
33 ГЛАВА 26 ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2515
34 ГЛАВА 27 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ) 5907
35 ГЛАВА 28 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО 6851
36 ГЛАВА 29 ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 5342
37 РОЗДІЛ II РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО ГЛАВА З0 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО 1278
38 ГЛАВА 31 ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ 3316
39 ГЛАВА 32 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ 4006
40 ГЛАВА 33 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ 1598
41 ГЛАВА 34 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ 2285
42 КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ГЛАВА 35 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 5650
43 ГЛАВА 36 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ, ХУДОЖНІЙ ТА ІНШИЙ ТВІР (АВТОРСЬКЕ ПРАВО) 3777
44 ГЛАВА 37 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ, ВІДЕОГРАМУ ТА ПРОГРАМУ (ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ (СУМІЖНІ ПРАВА) 1689
45 ГЛАВА 38 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ 2082
46 ГЛАВА 39 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК 4543
47 ГЛАВА 40 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ 3818
48 ГЛАВА 41 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ 2369
49 ГЛАВА 42 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН, ПОРОДУ ТВАРИН 5030
50 ГЛАВА 43 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ 5469
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 2