В.Г. Ротань та ін. Коментар до ЦКУ т.1
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 В.Г. Ротань, А.Г. Ярема, В.В. Кривенко, В.Я. Карабань, O.Є. Сонін НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР до цивільного законодавства України ТОМ 1 3841
2 КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗДІЛ І ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ГЛАВА 1 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 2739
3 ГЛАВА 2 ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ 3173
4 ГЛАВА 3 ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 13139
5 РОЗДІЛ II ОСОБИ ПІДРОЗДІЛ 1 ФІЗИЧНА ОСОБА ГЛАВА 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ 2243
6 ГЛАВА 5 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 9651
7 ГЛАВА 6 ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ 6634
8 ПІДРОЗДІЛ 2 ЮРИДИЧНА ОСОБА ГЛАВА 7 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ 4726
9 ГЛАВА 8 ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА § 1. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА 1. Загальні положення 4118
10 2. ПОВНЕ ТОВАРИСТВО 14244
11 3. КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО 10767
12 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 33147
13 5. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 5214
14 § 2. ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ 11992
15 ПІДРОЗДІЛ 3. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ ГЛАВА 9 ПРАВОВІ ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ 2239
16 ГЛАВА 10 ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ДІЮТЬ ДЕРЖАВА, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ 1158
17 ГЛАВА 11 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 1765
18 РОЗДІЛ III ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ГЛАВА 12 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 1882
19 ГЛАВА 13 РЕЧІ. МАЙНО 2743
20 ГЛАВА 14 ЦІННІ ПАПЕРИ 2260
21 ГЛАВА 15 НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА 1062
22 РОЗДІЛ IV ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО ГЛАВА 16 ПРАВОЧИНИ § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВОЧИНИ 3601
23 § 2. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДОДЕРЖАННЯ СТОРОНАМИ ПРИ ВЧИНЕННІ ПРАВОЧИНУ ВИМОГ ЗАКОНУ 7492
24 ГЛАВА 17 ПРЕДСТАВНИЦТВО 3839
25 РОЗДІЛ V СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ ГЛАВА 18 ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ 2810
26 ГЛАВА 19 ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ 15413
27 КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ГЛАВА 20 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 2642
28 ГЛАВА 21 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 1760
29 ГЛАВА 22 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 2154
30 КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА РОЗДІЛ І ПРАВО ВЛАСНОСТІ ГЛАВА 23 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ 1880
31 ГЛАВА 24 НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 4204
32 ГЛАВА 25 ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 2565
33 ГЛАВА 26 ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2475
34 ГЛАВА 27 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ) 5702
35 ГЛАВА 28 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО 6634
36 ГЛАВА 29 ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 5181
37 РОЗДІЛ II РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО ГЛАВА З0 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО 1264
38 ГЛАВА 31 ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ 3236
39 ГЛАВА 32 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ 3869
40 ГЛАВА 33 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ 1525
41 ГЛАВА 34 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ 2233
42 КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ГЛАВА 35 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 5530
43 ГЛАВА 36 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ, ХУДОЖНІЙ ТА ІНШИЙ ТВІР (АВТОРСЬКЕ ПРАВО) 3660
44 ГЛАВА 37 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ, ВІДЕОГРАМУ ТА ПРОГРАМУ (ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ (СУМІЖНІ ПРАВА) 1670
45 ГЛАВА 38 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ 2064
46 ГЛАВА 39 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК 4451
47 ГЛАВА 40 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ 3770
48 ГЛАВА 41 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ 2340
49 ГЛАВА 42 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН, ПОРОДУ ТВАРИН 4972
50 ГЛАВА 43 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ 5386
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 2