В.Г. Ротань, А.Г. Ярема, В.В. Кривенко, В.Я. Карабань, O.Є. Сонін НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР до цивільного законодавства України ТОМ 1 PDF Печать
Гражданское право - В.Г. Ротань та ін. Коментар до ЦКУ т.1

 

В.Г. Ротань, А.Г. Ярема, В.В. Кривенко, В.Я. Карабань, O.Є. Сонін

 

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

до цивільного законодавства України

ТОМ 1

 

 

2-ге видання, перероблене і доповнене

Харків

Видавничий будинок «ФАКТОР» 2010

 

 

Перший том двотомного видання, в якому коментується вся система цивільного законодавства України. За основу при визначенні структури видання взято Цивільний кодекс України 2003 р. Постатейне коментування Цивільного кодексу доповнюється аналізом правових норм, що сформульовані в інших актах цивільного законодавства України.

Книга адресується суддям, адвокатам, юристам, які працюють у правоохоронних органах, на підприємствах, в установах, організаціях.

Законодавство враховано станом на 1 січня 2010 р.

 

АВТОРИ

Ротань В.Г., керівник авторського колективу і відповідальний редактор, член Науково-консультативної Ради Верховного Суду України, доктор юридичних наук, професор

Ярема А.Г., суддя, заступник Голови Верховного Суду України, Заслужений юрист України

Кривенко В.В., суддя, Голова Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук

Карабань В.Я., суддя Вищого господарського суду України, Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук

Сонін О.Є., доцент кафедри цивільного і трудового права Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, кандидат юридичних наук, доцент.

Книга написана на підставі неподільного співавторства.