НПК Цивільний кодекс України (Є.О. Харитонов)

Харитонов Є.О. Коментар до Цивільного Кодексу України від 16 січня 2003 р

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
51 Глава 33 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ
52 Глава 34 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ
53 КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
54 Загальні зауваження до Книги четвертої
55 Глава 35 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
56 Глава 36 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ, ХУДОЖНІЙ ТА ІНШИЙ ТВІР (АВТОРСЬКЕ ПРАВО)
57 Глава 37 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ, ВІДЕОГРАМУ ТА ПРОГРАМУ (ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ (СУМІЖНІ ПРАВА)
58 Глава 38 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ
59 Глава 39 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК
60 Глава 40 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ
61 Глава 41 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ
62 Глава 42 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН, ПОРОДУ ТВАРИН
63 Глава 43 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ
64 Глава 44 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ
65 Глава 45 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ
66 Глава 46 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ
67 КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
68 Загальні зауваження до Книги п'ятої
69 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
70 Глава 47 ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. СТОРОНИ У ЗОБОВ'ЯЗАННІ
71 Глава 48 ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
72 Глава 49 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
73 Глава 50 ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
74 Глава 51 ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
75 РОЗДІЛ II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР
76 Глава 52 ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ
77 Глава 53 УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
78 РОЗДІЛ III. ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ' ЯЗАНЬ Підрозділ 1. Договірні зобов'язання
79 Глава 54 КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ
80 Глава 55 ДАРУВАННЯ
81 Глава 56 РЕНТА
82 Глава 57 ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ (ДОГЛЯД)
83 Глава 58 НАЙМ (ОРЕНДА)
84 Глава 59 НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА
85 Глава 60 ПОЗИЧКА
86 Глава 61 ПІДРЯД
87 Глава 62 ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ
88 Глава 63 ПОСЛУГИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
89 Глава 64 ПЕРЕВЕЗЕННЯ
90 Глава 65 ТРАНСПОРТНЕ ЕКСПЕДИРУВАННЯ
91 Глава 66 ЗБЕРІГАННЯ
92 Глава 67 СТРАХУВАННЯ
93 Глава 68 ДОРУЧЕННЯ
94 Глава 69 КОМІСІЯ
95 Глава 70 УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
96 Глава 71 ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД
97 Глава 72 БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК
98 Глава 73 ФАКТОРИНГ
99 Глава 74 РОЗРАХУНКИ
100 Глава 75 РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ