Печать
PDF

КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

Posted in Гражданское право - НПК Цивільний кодекс України (Є.О. Харитонов)

КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

Загальні зауваження до Книги п'ятої

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 47 Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні

Глава 48 Виконання зобов'язання

Глава 49 Забезпечення виконання зобов'язання

Параграф 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов'язання

Параграф 2. Неустойка

Параграф 3. Порука

Параграф 4. Гарантія

Параграф 5. Завдаток

Параграф 6. Застава

Параграф 7. Притримання

Глава 50  Припинення зобов'язання

Глава 51 Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання

 

РОЗДІЛ II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР

Глава 52 Поняття та умови договору

Глава 53 Укладення, зміна і розірвання договору

 

РОЗДІЛ III. ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 

Підрозділ 1. Договірні зобов'язання

Глава 54 Купівля-продаж

Параграф 1. Загальні положення про купівлю-продаж

Параграф 2. Роздрібна купівля-продаж

Параграф 3. Поставка

Параграф 4. Контрактація сільсько-господарської продукції

Параграф 5. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

Параграф 6. Міна

Глава 55 Дарування

Глава 56 Рента

Глава 57 Довічне утримання (догляд)

Глава 58 Найм (оренда)

Параграф 1. Загальні положення про найм (оренду)

Параграф 2. Прокат

Параграф 3. Найм (оренда) земельної ділянки

Параграф 4. Найм будівлі або іншої капітальної споруди

Параграф 5. Найм (оренда) транспортного засобу

Параграф 6. Лізинг

Глава 59 Найм (оренда) житла

Глава 60 Позичка

Глава 61 Підряд

Параграф 1. Загальні положення про підряд

Параграф 2. Побутовий підряд

Параграф 3. Будівельний підряд

Параграф 4. Підряд на проектні та пошукові роботи

Глава 62  Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

Глава 63 Послуги. Загальні положення

Глава 64 Перевезення

Глава 65 Транспортне експедирування

Глава 66 Зберігання

Параграф 1. Загальні положення про зберігання

Параграф 2. Зберігання на товарному складі

Параграф 3. Спеціальні види зберігання

Глава 67  Страхування

Глава 68 Доручення

Глава 69 Комісія

Глава 70 Управління майном

Глава 71 Позика. Кредит. Банківський вклад

Параграф 1. Позика

Параграф 2. Кредит

Параграф 3. Банківський вклад

Глава 72  Банківський рахунок

Глава 73 Факторинг

Глава 74 Розрахунки

Параграф 1. Загальні положення про розрахунки

Параграф 2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень

Параграф 3. Розрахунки за акредитивом

Параграф 4. Розрахунки за інкасовими дорученнями

Параграф 5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків

Глава 75  Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

Глава 76 Комерційна концесія

Глава 77 Спільна діяльність

Параграф 1. Загальні положення про спільну діяльність

Параграф 2. Просте товариство

 

Підрозділ 2. Недоговірні зобов'язання

Глава 78 Публічна обіцянка винагороди

Параграф 1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу

Параграф 2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу

Глава 79 Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

Глава 80 Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи

Глава 81 Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

Глава 82 Відшкодування шкоди

Параграф 1. Загальні положення про відшкодування шкоди

Параграф 2. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю

Параграф 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

Глава 83 Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави