Печать
PDF

КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Posted in Гражданское право - НПК Цивільний кодекс України (Є.О. Харитонов)

КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

Загальні зауваження до Книги четвертої

 

Глава 35 Загальні положення про право інтелектуальної власності

Глава 36 Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)

Глава 37 Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права)

Глава 38 Право інтелектуальної власності на наукове відкриття

Глава 39 Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Глава 40 Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

Глава 41 Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію

Глава 42 Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин

Глава 43 Право інтелектуальної власності на комерційне найменування

Глава 44 Право інтелектуальної власності на торговельну марку

Глава 45 Право інтелектуальної власності на географічне зазначення

Глава 46 Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю