Цивільне право: т.2 (В.І.Борисова та ін.)

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Цивільне право т.2 (В.І.Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький)
2 Зміст Цивільне право.
3 РОЗДІЛ VII ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4 Глава 30 Зобов’язальне право і зобов’язання
5 Глава 31 Виконання зобов’язання
6 Глава 32 Забезпечення виконання зобов’язання
7 Глава 33 Припинення зобов’язань
8 Глава 34 Правові наслідки порушення зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання
9 РОЗДІЛ VIII ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР
10 Глава 35 Цивільно-правовий договір
11 РОЗДІЛ ІХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ
12 Глава 36 Договір купівлі-продажу
13 Глава 37 Договір дарування
14 Глава 38 Договір ренти
15 Глава 39 Договір довічного утримання (догляду)
16 РОЗДІЛ Х ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ МАЙНА У КОРИСТУВАННЯ
17 Глава 40 Договір найму (оренди)
18 Глава 41 Договір найму (оренди) житла
19 Глава 42 Договір позички
20 РОЗДІЛ ХІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОНАННЯМ РОБІТ
21 Глава 43 Договір підряду
22 Глава 44 Договір на виконання науково-дослідних або дослідно- конструкторських та технологічних робіт
23 РОЗДІЛ ХІІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З НАДАННЯМ ПОСЛУГ
24 Глава 45 Договір про надання послуг
25 Глава 46 Договір перевезення
26 Глава 47 Договір транспортного експедирування
27 Глава 48 Договір зберігання
28 Глава 49 Договір доручення
29 Глава 50 Договір комісії
30 Глава 51 Договір управління майном
31 РОЗДІЛ ХІІІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З НАДАННЯМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
32 Глава 52 Страхові зобов’язання
33 Глава 53 Договір позики
34 Глава 54 Кредитний договір
35 Глава 55 Договір банківського вкладу (депозиту)
36 Глава 56 Договір банківського рахунка
37 Глава 57 Договір факторингу
38 Глава 58 Зобов’язання з розрахунків
39 РОЗДІЛ IV ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО РОЗПОРЯДЖАННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
40 Глава 59 Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
41 Глава 60 Договір про передачу «ноу-хау»
42 Глава 61 Комерційна концесія
43 РОЗДІЛ ХV ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
44 Глава 62 Договір про спільну діяльність
45 Глава 63 Договір простого товариства
46 Глава 64 Засновницький договір
47 РОЗДІЛ ХVI НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
48 Глава 65 Публічна обіцянка винагороди
49 Глава 66 Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення
50 Глава 67 Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної особи або юридичної особи