РОЗДІЛ ХVI НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ PDF Печать
Гражданское право - Цивільне право: т.2 (В.І.Борисова та ін.)

 

 

РОЗДІЛ ХVI НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


 

Глава 65 Публічна обіцянка винагороди

§ 1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу

§ 2. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу

Питання для самоконтролю

 

Глава 66 Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення

§ 1. Поняття зобов’язання

§ 2. Елементи зобов’язання

Питання для самоконтролю

 

Глава 67 Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної особи або юридичної особи

§ 1. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи

§ 2. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи

Питання для самоконтролю

 

Глава 68 Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

Загальні положення

Питання для самоконтролю

 

Глава 69 Відшкодування шкоди

§ 1. Поняття і значення зобов’язань з відшкодування шкоди

§ 2. Підстави та умови виникнення зобов’ язання з відшкодування шкоди

§ 3. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист

§ 4. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою

§ 5. Відшкодування шкоди, завданої актами законодавчої та виконавчої влади

§ 6. Відшкодування шкоди, завданої актами правоохоронних органів та органів судової влади

§ 7. Відшкодування шкоди, завданої фізичними особами з частковою або неповною цивільною дієздатністю, недієздатними, з вадами психічного чи фізичного стану та особами з обмеженою цивільною дієздатністю

§ 8. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

§ 9. Відшкодування ядерної шкоди

§ 10. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю

§ 11. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

§ 12. Відшкодування моральної шкоди

§ 13. Відшкодування державою шкоди, завданої злочином

Питання для самоконтролю

 

Глава 70 Зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави

Загальні положення

Питання для самоконтролю