Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3095
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2046
3 Передмова 1069
4 Авторський колектив 1330
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2587
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2545
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2405
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 4195
9 Глава 4 Інститути і право власності 2556
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 2795
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1065
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2246
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3138
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4355
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1123
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 7186
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 3142
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3038
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 7276
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 2938
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 4821
22 Розділ IV Макроекономіка 1138
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1436
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3333
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 3805
26 Глава 18 Грошовий ринок 1772
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3339
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 2941
29 Глава 21 Страховий ринок 4167
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3040
31 Глава 23 Економічна безпека держави 9987
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8118
33 Розділ V Міжнародна економіка 1073
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2294
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2692