Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3270
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2166
3 Передмова 1200
4 Авторський колектив 1479
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2724
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2697
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2574
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 4487
9 Глава 4 Інститути і право власності 2729
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 3132
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1201
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2445
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3339
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4583
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1255
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 7445
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 3407
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3285
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 7729
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3123
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5041
22 Розділ IV Макроекономіка 1254
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1585
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3528
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4039
26 Глава 18 Грошовий ринок 1922
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3532
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3151
29 Глава 21 Страховий ринок 4381
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3221
31 Глава 23 Економічна безпека держави 10590
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8296
33 Розділ V Міжнародна економіка 1197
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2477
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2874