Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3380
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2327
3 Передмова 1273
4 Авторський колектив 1535
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2808
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2865
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2883
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 4676
9 Глава 4 Інститути і право власності 3002
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 3264
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1233
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2560
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3705
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4976
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1327
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 7956
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 3452
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3469
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 8222
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3280
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5426
22 Розділ IV Макроекономіка 1335
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1690
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3620
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4216
26 Глава 18 Грошовий ринок 2008
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 4052
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3245
29 Глава 21 Страховий ринок 4855
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3520
31 Глава 23 Економічна безпека держави 10883
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8704
33 Розділ V Міжнародна економіка 1288
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2667
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 3079