Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3207
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2195
3 Передмова 1170
4 Авторський колектив 1426
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2686
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2660
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2621
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 4380
9 Глава 4 Інститути і право власності 2736
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 2953
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1137
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2354
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3432
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4644
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1214
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 7493
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 3164
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3196
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 7543
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3064
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5118
22 Розділ IV Макроекономіка 1229
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1535
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3463
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4023
26 Глава 18 Грошовий ринок 1875
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3665
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3059
29 Глава 21 Страховий ринок 4520
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3263
31 Глава 23 Економічна безпека держави 10354
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8367
33 Розділ V Міжнародна економіка 1182
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2478
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2904