Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 2843
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 1854
3 Передмова 932
4 Авторський колектив 1149
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2437
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2287
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2081
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 3763
9 Глава 4 Інститути і право власності 2178
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 2345
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 937
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 1993
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 2833
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 3936
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1000
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 6673
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 2722
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 2626
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 6518
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 2570
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 4372
22 Розділ IV Макроекономіка 1006
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1200
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3010
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 3520
26 Глава 18 Грошовий ринок 1547
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 2853
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 2645
29 Глава 21 Страховий ринок 3720
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 2787
31 Глава 23 Економічна безпека держави 9137
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 7774
33 Розділ V Міжнародна економіка 930
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2006
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2443