Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 2753
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 1799
3 Передмова 899
4 Авторський колектив 1105
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2392
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2221
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 1931
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 3632
9 Глава 4 Інститути і право власності 2077
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 2220
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 905
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 1892
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 2710
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 3781
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 971
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 6434
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 2626
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 2507
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 6033
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 2416
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 4051
22 Розділ IV Макроекономіка 973
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1147
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 2907
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 3428
26 Глава 18 Грошовий ринок 1487
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 2558
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 2567
29 Глава 21 Страховий ринок 3551
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 2687
31 Глава 23 Економічна безпека держави 8682
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 7605
33 Розділ V Міжнародна економіка 903
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 1899
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2383