Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 2482
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 1619
3 Передмова 774
4 Авторський колектив 890
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2233
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 1873
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 1582
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 3117
9 Глава 4 Інститути і право власності 1711
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 1857
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 789
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 1639
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 2285
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 3322
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 862
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 5745
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 2190
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 2116
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 4751
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 2118
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 3456
22 Розділ IV Макроекономіка 859
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 910
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 2282
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 2886
26 Глава 18 Грошовий ринок 1280
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 1974
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 2148
29 Глава 21 Страховий ринок 3011
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 2287
31 Глава 23 Економічна безпека держави 7308
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 6995
33 Розділ V Міжнародна економіка 780
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 1647
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2072