Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 2948
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 1947
3 Передмова 1000
4 Авторський колектив 1225
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2502
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2406
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2254
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 3957
9 Глава 4 Інститути і право власності 2334
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 2520
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 989
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2090
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 2962
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4123
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1049
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 6919
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 2856
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 2798
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 6918
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 2757
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 4644
22 Розділ IV Макроекономіка 1064
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1297
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3157
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 3665
26 Глава 18 Грошовий ринок 1639
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3077
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 2778
29 Глава 21 Страховий ринок 3964
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 2924
31 Глава 23 Економічна безпека держави 9625
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 7947
33 Розділ V Міжнародна економіка 995
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2137
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2554