Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 2670
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 1751
3 Передмова 862
4 Авторський колектив 1057
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2337
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2118
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 1814
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 3471
9 Глава 4 Інститути і право власності 1954
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 2115
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 878
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 1822
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 2607
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 3692
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 935
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 6326
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 2533
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 2432
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 5805
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 2353
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 3875
22 Розділ IV Макроекономіка 939
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1092
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 2809
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 3336
26 Глава 18 Грошовий ринок 1443
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 2469
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 2481
29 Глава 21 Страховий ринок 3430
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 2620
31 Глава 23 Економічна безпека держави 8407
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 7475
33 Розділ V Міжнародна економіка 869
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 1811
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2330