Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3220
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2125
3 Передмова 1158
4 Авторський колектив 1438
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2688
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2653
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2528
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 4424
9 Глава 4 Інститути і право власності 2683
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 3050
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1169
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2391
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3289
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4537
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1217
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 7376
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 3337
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3237
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 7648
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3076
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 4992
22 Розділ IV Макроекономіка 1214
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1550
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3485
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 3993
26 Глава 18 Грошовий ринок 1874
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3468
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3098
29 Глава 21 Страховий ринок 4325
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3181
31 Глава 23 Економічна безпека держави 10447
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8243
33 Розділ V Міжнародна економіка 1166
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2428
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2816