Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3142
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2124
3 Передмова 1118
4 Авторський колектив 1363
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2630
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2573
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2525
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 4278
9 Глава 4 Інститути і право власності 2641
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 2843
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1088
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2278
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3298
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4472
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1155
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 7342
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 3084
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3113
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 7412
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 2982
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 4995
22 Розділ IV Макроекономіка 1169
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1459
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3392
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 3940
26 Глава 18 Грошовий ринок 1814
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3536
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 2987
29 Глава 21 Страховий ринок 4392
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3164
31 Глава 23 Економічна безпека держави 10217
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8270
33 Розділ V Міжнародна економіка 1103
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2369
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2802