Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 2630
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 1711
3 Передмова 837
4 Авторський колектив 1001
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2305
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2061
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 1752
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 3392
9 Глава 4 Інститути і право власності 1891
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 2048
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 852
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 1768
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 2530
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 3616
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 917
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 6222
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 2476
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 2365
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 5691
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 2296
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 3777
22 Розділ IV Макроекономіка 915
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1053
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 2731
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 3261
26 Глава 18 Грошовий ринок 1414
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 2378
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 2387
29 Глава 21 Страховий ринок 3366
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 2545
31 Глава 23 Економічна безпека держави 8243
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 7407
33 Розділ V Міжнародна економіка 842
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 1768
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2281