Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3316
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2204
3 Передмова 1232
4 Авторський колектив 1522
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2759
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2741
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2614
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 4631
9 Глава 4 Інститути і право власності 2781
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 3258
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1241
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2491
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3407
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4659
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1289
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 7538
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 3486
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3369
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 7895
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3177
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5084
22 Розділ IV Макроекономіка 1291
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1625
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3619
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4101
26 Глава 18 Грошовий ринок 1963
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3596
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3204
29 Глава 21 Страховий ринок 4456
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3278
31 Глава 23 Економічна безпека держави 10741
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8346
33 Розділ V Міжнародна економіка 1234
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2532
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2921