Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 2376
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 1560
3 Передмова 716
4 Авторський колектив 821
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2180
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 1779
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 1498
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 2931
9 Глава 4 Інститути і право власності 1592
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 1745
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 746
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 1529
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 2153
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 3137
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 810
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 5334
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 2063
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 1911
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 4297
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 2001
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 3288
22 Розділ IV Макроекономіка 803
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 850
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 2064
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 2754
26 Глава 18 Грошовий ринок 1207
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 1843
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 2021
29 Глава 21 Страховий ринок 2792
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 2144
31 Глава 23 Економічна безпека держави 6494
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 6774
33 Розділ V Міжнародна економіка 724
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 1584
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 1970