Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3037
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2030
3 Передмова 1050
4 Авторський колектив 1276
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2556
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2473
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2360
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 4106
9 Глава 4 Інститути і право власності 2496
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 2644
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1036
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2181
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3084
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4231
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1099
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 7075
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 2952
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 2932
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 7099
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 2853
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 4809
22 Розділ IV Макроекономіка 1112
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1379
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3292
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 3782
26 Глава 18 Грошовий ринок 1717
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3229
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 2894
29 Глава 21 Страховий ринок 4129
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3015
31 Глава 23 Економічна безпека держави 9910
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8078
33 Розділ V Міжнародна економіка 1038
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2224
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2637