Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3459
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2387
3 Передмова 1315
4 Авторський колектив 1578
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2848
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2954
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2995
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 4798
9 Глава 4 Інститути і право власності 3112
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 3425
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1270
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2641
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3806
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 5097
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1368
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 8107
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 3563
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3592
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 8554
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3398
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5567
22 Розділ IV Макроекономіка 1378
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1754
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3705
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4321
26 Глава 18 Грошовий ринок 2068
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 4208
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3336
29 Глава 21 Страховий ринок 5014
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3629
31 Глава 23 Економічна безпека держави 11834
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8854
33 Розділ V Міжнародна економіка 1320
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2756
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 3172