Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3317
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2266
3 Передмова 1229
4 Авторський колектив 1487
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2760
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2772
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2779
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 4562
9 Глава 4 Інститути і право власності 2872
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 3119
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1198
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2453
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3558
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4775
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1281
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 7687
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 3294
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3339
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 7773
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3143
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5253
22 Розділ IV Макроекономіка 1291
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1632
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3540
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4104
26 Глава 18 Грошовий ринок 1940
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3804
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3130
29 Глава 21 Страховий ринок 4686
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3403
31 Глава 23 Економічна безпека держави 10552
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8504
33 Розділ V Міжнародна економіка 1251
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2571
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2985