Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 2434
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 1591
3 Передмова 743
4 Авторський колектив 847
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2212
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 1828
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 1549
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 3050
9 Глава 4 Інститути і право власності 1627
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 1811
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 767
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 1595
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 2226
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 3228
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 835
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 5560
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 2115
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 2013
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 4476
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 2067
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 3373
22 Розділ IV Макроекономіка 827
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 879
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 2176
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 2820
26 Глава 18 Грошовий ринок 1244
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 1917
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 2085
29 Глава 21 Страховий ринок 2880
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 2221
31 Глава 23 Економічна безпека держави 7010
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 6895
33 Розділ V Міжнародна економіка 752
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 1622
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2024