Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3383
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2251
3 Передмова 1276
4 Авторський колектив 1571
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2801
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2800
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2668
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 4738
9 Глава 4 Інститути і право власності 2839
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 3372
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1290
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2551
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3487
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4740
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1338
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 7638
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 3696
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3474
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 8164
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3265
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5164
22 Розділ IV Макроекономіка 1336
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1676
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3698
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4204
26 Глава 18 Грошовий ринок 2019
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3678
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3278
29 Глава 21 Страховий ринок 4541
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3346
31 Глава 23 Економічна безпека держави 10911
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8413
33 Розділ V Міжнародна економіка 1282
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2584
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2995