Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 2957
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 1958
3 Передмова 1008
4 Авторський колектив 1233
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2506
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2414
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2264
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 3990
9 Глава 4 Інститути і право власності 2355
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 2535
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 999
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2094
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 2980
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4138
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1057
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 6928
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 2859
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 2814
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 6942
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 2769
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 4658
22 Розділ IV Макроекономіка 1072
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1302
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3170
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 3676
26 Глава 18 Грошовий ринок 1655
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3099
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 2784
29 Глава 21 Страховий ринок 3981
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 2935
31 Глава 23 Економічна безпека держави 9672
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 7959
33 Розділ V Міжнародна економіка 999
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2151
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2560