Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3537
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2381
3 Передмова 1384
4 Авторський колектив 1717
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2919
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2957
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2828
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 5055
9 Глава 4 Інститути і право власності 3009
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 3656
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1418
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2716
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3683
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4972
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1450
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 7917
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 3920
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3677
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 8478
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3502
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5382
22 Розділ IV Макроекономіка 1456
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1813
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3929
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4453
26 Глава 18 Грошовий ринок 2153
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3858
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3479
29 Глава 21 Страховий ринок 4745
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3527
31 Глава 23 Економічна безпека держави 11324
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8580
33 Розділ V Міжнародна економіка 1421
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2720
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 3197