Т.В. Варфоломеєва Правознавство

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Правознавство. (Авторський колектив)
2 Зміст
3 ПРОГРАМА З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА
4 БІЛЕТИ З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА
5 ПЕРЕДМОВА
6 Розділ І ДЕРЖАВА І ПРАВО Тема 1 РОЛЬ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В СУСПІЛЬСТВІ. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
7 Тема 2 ДЕРЖАВА
8 Тема З ПРАВО
9 Тема 4 СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА І СИСТЕМА ПРАВА
10 Тема 5 ПРАВОВА ДЕРЖАВА. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВ
11 Тема 6 ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
12 Розділ II КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ Тема 7 ЗАКРІПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО, НАРОДНОГО Й НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ДО ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
13 Тема 8 КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ — ОСНОВНИЙ ЗАКОН ДЕРЖАВИ
14 Тема 9 ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ
15 Тема 10 КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ (ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ)
16 Тема 11 ОСОБИСТІ (ГРОМАДЯНСЬКІ) ПРАВА ТА СВОБОДИ ГРОМАДЯН
17 Тема 12 ПОЛІТИЧНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ, СОЦІАЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПРАВА
18 Тема 13 ПРАВО НА ОСВІТУ
19 Тема 14 НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ
20 Тема 15 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
21 Тема 16 ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
22 Тема 17 УРЯД І ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
23 Тема 18 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
24 Тема 19 СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ
25 Тема 20 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ТА АДВОКАТУРА
26 Тема 21 НОТАРІАТ В УКРАЇНІ
27 Розділ III ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Тема 22 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
28 Тема 23 ЖИТЛОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
29 Тема 24 СІМЕЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
30 Тема 25 ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
31 Тема 26 ЗАКОНОДАВСТВО ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я
32 Тема 27 ФІНАНСОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
33 Тема 28 ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
34 Тема 29 ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
35 Тема З0 ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
36 Тема 31 АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
37 Тема 32 КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
38 Література