Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3174
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2158
3 Передмова 1144
4 Авторський колектив 1396
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2661
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2607
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2570
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 4327
9 Глава 4 Інститути і право власності 2690
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 2897
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1110
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2311
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3351
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4609
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1184
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 7408
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 3122
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3151
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 7485
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3025
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5061
22 Розділ IV Макроекономіка 1203
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1493
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3425
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 3977
26 Глава 18 Грошовий ринок 1845
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3608
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3023
29 Глава 21 Страховий ринок 4467
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3208
31 Глава 23 Економічна безпека держави 10282
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8314
33 Розділ V Міжнародна економіка 1136
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2403
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2843