Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3245
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2142
3 Передмова 1175
4 Авторський колектив 1458
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2700
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2672
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2545
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 4450
9 Глава 4 Інститути і право власності 2698
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 3081
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1185
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2408
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3307
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4556
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1229
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 7402
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 3365
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3260
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 7675
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3095
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5012
22 Розділ IV Макроекономіка 1235
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1565
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3502
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4012
26 Глава 18 Грошовий ринок 1899
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3501
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3121
29 Глава 21 Страховий ринок 4345
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3200
31 Глава 23 Економічна безпека держави 10523
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8264
33 Розділ V Міжнародна економіка 1176
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2452
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2836