Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3321
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2272
3 Передмова 1232
4 Авторський колектив 1490
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2764
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2778
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2789
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 4568
9 Глава 4 Інститути і право власності 2881
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 3126
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1201
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2458
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3566
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4781
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1286
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 7697
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 3298
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3342
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 7782
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3149
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5260
22 Розділ IV Макроекономіка 1296
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1635
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3544
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4111
26 Глава 18 Грошовий ринок 1943
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3812
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3134
29 Глава 21 Страховий ринок 4688
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3405
31 Глава 23 Економічна безпека держави 10560
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8511
33 Розділ V Міжнародна економіка 1254
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2578
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2990