Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3098
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2050
3 Передмова 1070
4 Авторський колектив 1337
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2589
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2548
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2410
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 4204
9 Глава 4 Інститути і право власності 2558
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 2804
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1065
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2249
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3143
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4365
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1126
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 7188
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 3148
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3047
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 7299
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 2943
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 4824
22 Розділ IV Макроекономіка 1140
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1437
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3337
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 3809
26 Глава 18 Грошовий ринок 1776
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3340
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 2944
29 Глава 21 Страховий ринок 4171
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3044
31 Глава 23 Економічна безпека держави 9997
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8122
33 Розділ V Міжнародна економіка 1079
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2302
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2695