Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 2983
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 1985
3 Передмова 1024
4 Авторський колектив 1252
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2527
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2437
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2299
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 4039
9 Глава 4 Інститути і право власності 2405
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 2570
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1012
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2116
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3015
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4171
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1073
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 6980
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 2893
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 2854
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 6997
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 2804
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 4716
22 Розділ IV Макроекономіка 1087
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1330
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3207
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 3716
26 Глава 18 Грошовий ринок 1685
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3140
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 2829
29 Глава 21 Страховий ринок 4025
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 2966
31 Глава 23 Економічна безпека держави 9781
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8011
33 Розділ V Міжнародна економіка 1013
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2176
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 2594