Коментар Цивільний Кодекс України

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
51 Глава 48 Виконання зобов'язання
52 Глава 49 Забезпечення виконання зобов'язання
53 Глава 50 Припинення зобов'язання
54 Глава 51 Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання
55 РОЗДІЛ II ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР Глава 52 Поняття та умови договору
56 Глава 53 Укладення, зміна і розірвання договору
57 РОЗДІЛ III ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Підрозділ І ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Глава 54 Купівля-продаж
58 Глава 55 Дарування
59 Глава 56 Рента
60 Глава 57 Довічне утримання (догляд)
61 Глава 58 Найм (оренда)
62 Глава 59 Найм (оренда) житла
63 Глава 60 Позичка
64 Глава 61 Підряд
65 Глава 62 Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
66 Глава 65 Транспортне експедирування
67 Глава 66 Зберігання
68 Глава 67 Страхування
69 Глава 68 Доручення
70 Глава 69 Комісія
71 Глава 70 Управління майном
72 Глава 71 Позика. Кредит. Банківський вклад
73 Глава 72 Банківський рахунок
74 Глава 73 Факторинг
75 Глава 74 Розрахунки
76 Глава 75 Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
77 Глава 76 Комерційна концесія
78 Глава 77 Спільна діяльність
79 Підрозділ 2 НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Глава 78 Публічна обіцянка винагороди
80 Глава 79 Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
81 Глава 80 Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи
82 Глава 81 Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
83 Глава 82 Відшкодування шкоди
84 Глава 83 Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави
85 КНИГА ШОСТА СПАДКОВЕ ПРАВО Глава 84 Загальні положення про спадкування
86 Глава 85 Спадкування за заповітом
87 Глава 86 Спадкування за законом
88 Глава 87 Здійснення права на спадкування
89 Глава 88 Виконання заповіту
90 Глава 89 Оформлення права на спадщину
91 Глава 90 Спадковий договір
92 ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ (прийнятий 16 січня 2003)