М.К. Галянтич Господарське право України

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Титулка
2 ЗМІСТ
3 ПЕРЕДМОВА
4 ВСТУП
5 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Глава 1. Теоретичні основи правового регулювання господарської діяльності
6 Глава 2. Держава і органи місцевого самоврядування як учасники сфери господарювання
7 Глава 3. Правове регулювання ліцензування господарської діяльності
8 Глава 4. Правове регулювання патентування господарської діяльності
9 Глава 5. Правове регулювання оподаткування і шляхи вдосконалення податкової системи України
10 Глава 6. Правове регулювання відносин суб'єктів господарювання щодо стандартизації та сертифікації
11 Глава 7. Антимонопольно-конкурентні відносини і захист підприємців та споживачів від негативних наслідків недобросовісної конкуренції
12 Глава 8. Правове регулювання захисту прав споживачів
13 Глава 9. Господарська комерційна діяльність. Правові засади підприємницької діяльності
14 Глава 10. Некомерційна господарська діяльність
15 ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Розділ І СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ Глава 11. Загальні засади, поняття і види суб'єктів господарювання
16 Глава 12. Підприємство: поняття, види і організаційні форми
17 Глава 13. Державні та комунальні унітарні підприємства
18 Глава 14. Господарські товариства
19 Глава 15. Підприємства колективної власності
20 Глава 16. Приватні підприємства та інші види підприємств
21 Глава 17. Об'єднання підприємств
22 Глава 18. Громадянин як суб'єкт господарювання. Особливості правового статусу інших суб'єктів господарювання
23 Розділ II МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ Глава 19. Майно суб'єктів господарювання
24 Глава 20. Використання природних ресурсів у сфері господарювання
25 Глава 21. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності
26 Глава 22. Цінні папери в господарській діяльності
27 Глава 23. Корпоративні права
28 Розділ III ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Глава 24. Загальні положення про господарські зобов'язання
29 Глава 25. Господарські договори
30 Глава 26. Ціни і ціноутворення у сфері господарювання
31 Глава 27. Виконання господарських зобов'язань. Припинення зобов'язань
32 Глава 28. Визнання суб'єкта підприємництва банкрутом
33 Розділ IV ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ Глава 29. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин
34 Глава 30. Відшкодування збитків у сфері господарювання
35 Глава 31. Штрафні й оперативно-господарські санкції
36 Глава 32. Адміністративно-господарські санкції
37 Розділ V ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ Глава 33. Галузі й види господарської діяльності
38 Глава 34. Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності
39 Глава 35. Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання
40 Глава 36. Правове регулювання перевезення вантажів
41 Глава 37. Капітальне будівництво
42 Глава 38. Правове регулювання інноваційної діяльності
43 Глава 39. Особливості правового регулювання фінансової діяльності
44 Глава 40. Використання в господарській діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія)
45 Розділ VI ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Глава 41. Поняття і види зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
46 Глава 42. Іноземні інвестиції
47 Розділ VII СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ Глава 43. Спеціальні (вільні) економічні зони
48 Глава 44. Концесії
49 Глава 45. Інші види спеціальних режимів господарської діяльності
50 Висновки