Глава 10. Некомерційна господарська діяльність
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Хозяйственное право - М.К. Галянтич Господарське право України

 

Некомерційне господарювання — це самостійна систематична господарська діяльність суб'єктів господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Некомерційна господарська діяльність здійснюється суб'єктами господарювання державного або комунального сектору економіки в галузях (видах діяльності), де відповідно до ст. 12 ГКУ заборо­няється підприємництво, на основі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування. Некомер­ційна господарська діяльність може здійснюватися також іншими суб'єктами господарювання, яким здійснення господарської діяль­ності у формі підприємництва забороняється законом.

Не можуть здійснювати некомерційну господарську діяльність органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи (ст. 52 ГКУ).

Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності

Відповідно до ст. 53 ГКУ некомерційна господарська діяль­ність може здійснюватися суб'єктами господарювання на основі права власності або права оперативного управління в організа­ційних формах, які визначаються власником або відповідним органом управління чи органом місцевого самоврядування з ура­хуванням вимог ГКУ та відповідних законів України.

Порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорга­нізації та ліквідації суб'єктів господарювання окремих організа­ційних форм некомерційної господарської діяльності визначається ГКУ та відповідними законами України.

Якщо господарська діяльність громадян або юридичної особи, зареєстрованої як суб'єкт некомерційного господарювання, на­бирає характеру підприємницької діяльності, до неї застосову­ються положення ГКУ та законів України, що регулюють під­приємництво.

Правове регулювання некомерційної господарської діяльності

На суб'єктів господарювання, які здійснюють некомерційну господарську діяльність, поширюються загальні вимоги щодо регулювання господарської діяльності з урахуванням особливос­тей її здійснення різними суб'єктами господарювання, які визна­чаються ГКУ та відповідними законодавчими актами України.

При укладенні трудового договору (контракту, угоди) суб'єкт господарювання, що здійснює некомерційну господарську діяль­ність, зобов'язаний забезпечити належні й безпечні умови праці, її оплату не нижче визначеного законом мінімального розміру, а також інші передбачені законом соціальні гарантії.

 

Контрольні питання

1.  Що таке некомерційне господарювання?

2.  Якими нормативними актами регулюється некомерційна господар­ська діяльність?

3.  Мета некомерційного господарювання.

4.  Відмінність комерційної господарської діяльності (підприємництва) від некомерційної.