Реклама

Реклама

Коментар Цивільний Кодекс України
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Титулка 4390
2 Зміст 1849
3 ПЕРЕДМОВА 1376
4 КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Розділ І ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 Цивільне законодавство України 4823
5 Глава 2 Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків 10250
6 Глава 3 Захист цивільних прав та інтересів 6347
7 Розділ II ОСОБИ Підрозділ 1 ФІЗИЧНА ОСОБА Глава 4 Загальні положення про фізичну особу 4137
8 Глава 5 Фізична особа-підприємець 5571
9 Глава 6 Опіка та піклування 6605
10 Підрозділ 2 ЮРИДИЧНА ОСОБА Глава 7 Загальні положення про юридичну особу 5318
11 Глава 8 Підприємницькі товариства 3742
12 Підрозділ З УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ Глава 9 Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 3234
13 Глава 10 Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах 1798
14 Глава 11 Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад 2447
15 Розділ III ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ Глава 12 Загальні положення про об'єкти цивільних прав 3151
16 Глава 13 Речі. Майно 6139
17 Глава 14 Цінні папери 4236
18 Глава 15 Нематеріальні блага 4198
19 Розділ IV ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО Глава 16 Правочини 6510
20 Глава 17 Представництво 4815
21 Розділ V СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ Глава 18 Визначення та обчислення строків 7087
22 Глава 19 Позовна давність 4966
23 КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Глава 20 Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи 4586
24 Глава 21 Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 4332
25 Глава 22 Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи 3991
26 КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА Розділ І ПРАВО ВЛАСНОСТІ Глава 23 . Загальні положення про право власності 3517
27 Глава 24 Набуття права власності 10720
28 Глава 25 Припинення права власності 4177
29 Глава 26 Право спільної власності 10489
30 Глава 27 Право власності на землю (земельну ділянку) 2819
31 Глава 28 Право власності на житло 2160
32 Глава 29 Захист права власності 4115
33 Розділ II РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО Глава 30 Загальні положення про речові права на чуже майно 6265
34 Глава 31 Право володіння чужим майном 6867
35 Глава 32 Право користування чужим майном 4649
36 Глава 33 Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 5577
37 Глава 34 Право користування чужою земельною ділянкою для забудови 3925
38 КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Глава 35 Загальні положення про право інтелектуальної власності 9905
39 Глава 36 Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) 9361
40 Глава 37 Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) 4780
41 Глава 38 Право інтелектуальної власності на наукове відкриття 6101
42 Глава 39 Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 19062
43 Глава 40 Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 6114
44 Глава 41 Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію 9241
45 Глава 42 Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 6762
46 Глава 43 Право інтелектуальної власності на комерційне найменування 4589
47 Глава 44 Право інтелектуальної власності на торговельну марку 17023
48 Глава 45 Право інтелектуальної власності на географічне зазначення 6177
49 Глава 46 Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю 3788
50 КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Глава 47 Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні 6341
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 2