Реклама

Реклама

Коментар Цивільний Кодекс України
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Титулка 3455
2 Зміст 1405
3 ПЕРЕДМОВА 965
4 КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Розділ І ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 Цивільне законодавство України 3775
5 Глава 2 Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків 7625
6 Глава 3 Захист цивільних прав та інтересів 4473
7 Розділ II ОСОБИ Підрозділ 1 ФІЗИЧНА ОСОБА Глава 4 Загальні положення про фізичну особу 3204
8 Глава 5 Фізична особа-підприємець 3901
9 Глава 6 Опіка та піклування 4734
10 Підрозділ 2 ЮРИДИЧНА ОСОБА Глава 7 Загальні положення про юридичну особу 4024
11 Глава 8 Підприємницькі товариства 2847
12 Підрозділ З УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ Глава 9 Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 2613
13 Глава 10 Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах 1367
14 Глава 11 Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад 1621
15 Розділ III ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ Глава 12 Загальні положення про об'єкти цивільних прав 2425
16 Глава 13 Речі. Майно 4781
17 Глава 14 Цінні папери 2570
18 Глава 15 Нематеріальні блага 2974
19 Розділ IV ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО Глава 16 Правочини 5093
20 Глава 17 Представництво 3670
21 Розділ V СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ Глава 18 Визначення та обчислення строків 4930
22 Глава 19 Позовна давність 3823
23 КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Глава 20 Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи 3340
24 Глава 21 Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 3166
25 Глава 22 Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи 3162
26 КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА Розділ І ПРАВО ВЛАСНОСТІ Глава 23 . Загальні положення про право власності 2519
27 Глава 24 Набуття права власності 7641
28 Глава 25 Припинення права власності 2978
29 Глава 26 Право спільної власності 6383
30 Глава 27 Право власності на землю (земельну ділянку) 1992
31 Глава 28 Право власності на житло 1720
32 Глава 29 Захист права власності 2890
33 Розділ II РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО Глава 30 Загальні положення про речові права на чуже майно 4846
34 Глава 31 Право володіння чужим майном 4617
35 Глава 32 Право користування чужим майном 3278
36 Глава 33 Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 3867
37 Глава 34 Право користування чужою земельною ділянкою для забудови 2538
38 КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Глава 35 Загальні положення про право інтелектуальної власності 7783
39 Глава 36 Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) 6820
40 Глава 37 Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) 3583
41 Глава 38 Право інтелектуальної власності на наукове відкриття 4424
42 Глава 39 Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 14052
43 Глава 40 Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 4695
44 Глава 41 Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію 6844
45 Глава 42 Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 4849
46 Глава 43 Право інтелектуальної власності на комерційне найменування 3102
47 Глава 44 Право інтелектуальної власності на торговельну марку 12208
48 Глава 45 Право інтелектуальної власності на географічне зазначення 4430
49 Глава 46 Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю 2685
50 КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Глава 47 Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні 4732
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 2