Реклама

Реклама

Коментар Цивільний Кодекс України
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Титулка 3221
2 Зміст 1332
3 ПЕРЕДМОВА 922
4 КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Розділ І ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 Цивільне законодавство України 3550
5 Глава 2 Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків 6717
6 Глава 3 Захист цивільних прав та інтересів 4102
7 Розділ II ОСОБИ Підрозділ 1 ФІЗИЧНА ОСОБА Глава 4 Загальні положення про фізичну особу 3027
8 Глава 5 Фізична особа-підприємець 3583
9 Глава 6 Опіка та піклування 4340
10 Підрозділ 2 ЮРИДИЧНА ОСОБА Глава 7 Загальні положення про юридичну особу 3616
11 Глава 8 Підприємницькі товариства 2527
12 Підрозділ З УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ Глава 9 Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 2423
13 Глава 10 Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах 1317
14 Глава 11 Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад 1492
15 Розділ III ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ Глава 12 Загальні положення про об'єкти цивільних прав 2250
16 Глава 13 Речі. Майно 4338
17 Глава 14 Цінні папери 2205
18 Глава 15 Нематеріальні блага 2634
19 Розділ IV ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО Глава 16 Правочини 4656
20 Глава 17 Представництво 3339
21 Розділ V СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ Глава 18 Визначення та обчислення строків 4562
22 Глава 19 Позовна давність 3618
23 КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Глава 20 Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи 3060
24 Глава 21 Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 2885
25 Глава 22 Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи 2963
26 КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА Розділ І ПРАВО ВЛАСНОСТІ Глава 23 . Загальні положення про право власності 2382
27 Глава 24 Набуття права власності 7056
28 Глава 25 Припинення права власності 2807
29 Глава 26 Право спільної власності 5609
30 Глава 27 Право власності на землю (земельну ділянку) 1891
31 Глава 28 Право власності на житло 1648
32 Глава 29 Захист права власності 2728
33 Розділ II РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО Глава 30 Загальні положення про речові права на чуже майно 4497
34 Глава 31 Право володіння чужим майном 4181
35 Глава 32 Право користування чужим майном 3025
36 Глава 33 Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 3601
37 Глава 34 Право користування чужою земельною ділянкою для забудови 2344
38 КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Глава 35 Загальні положення про право інтелектуальної власності 7058
39 Глава 36 Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) 5924
40 Глава 37 Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) 3111
41 Глава 38 Право інтелектуальної власності на наукове відкриття 3864
42 Глава 39 Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 11766
43 Глава 40 Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 3811
44 Глава 41 Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію 5756
45 Глава 42 Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 3956
46 Глава 43 Право інтелектуальної власності на комерційне найменування 2717
47 Глава 44 Право інтелектуальної власності на торговельну марку 10283
48 Глава 45 Право інтелектуальної власності на географічне зазначення 3611
49 Глава 46 Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю 2416
50 КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Глава 47 Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні 4522
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 2