Коментар Цивільний Кодекс України
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Титулка 5207
2 Зміст 2236
3 ПЕРЕДМОВА 1733
4 КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Розділ І ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 Цивільне законодавство України 5600
5 Глава 2 Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків 11881
6 Глава 3 Захист цивільних прав та інтересів 7603
7 Розділ II ОСОБИ Підрозділ 1 ФІЗИЧНА ОСОБА Глава 4 Загальні положення про фізичну особу 4831
8 Глава 5 Фізична особа-підприємець 7066
9 Глава 6 Опіка та піклування 8101
10 Підрозділ 2 ЮРИДИЧНА ОСОБА Глава 7 Загальні положення про юридичну особу 6851
11 Глава 8 Підприємницькі товариства 4623
12 Підрозділ З УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ Глава 9 Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 3847
13 Глава 10 Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах 2142
14 Глава 11 Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад 3179
15 Розділ III ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ Глава 12 Загальні положення про об'єкти цивільних прав 3761
16 Глава 13 Речі. Майно 7074
17 Глава 14 Цінні папери 5723
18 Глава 15 Нематеріальні блага 5483
19 Розділ IV ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО Глава 16 Правочини 7641
20 Глава 17 Представництво 6050
21 Розділ V СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ Глава 18 Визначення та обчислення строків 8531
22 Глава 19 Позовна давність 5812
23 КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Глава 20 Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи 5725
24 Глава 21 Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 5282
25 Глава 22 Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи 4576
26 КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА Розділ І ПРАВО ВЛАСНОСТІ Глава 23 . Загальні положення про право власності 4479
27 Глава 24 Набуття права власності 14024
28 Глава 25 Припинення права власності 4858
29 Глава 26 Право спільної власності 14308
30 Глава 27 Право власності на землю (земельну ділянку) 3410
31 Глава 28 Право власності на житло 2555
32 Глава 29 Захист права власності 5091
33 Розділ II РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО Глава 30 Загальні положення про речові права на чуже майно 7676
34 Глава 31 Право володіння чужим майном 8823
35 Глава 32 Право користування чужим майном 6202
36 Глава 33 Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 7186
37 Глава 34 Право користування чужою земельною ділянкою для забудови 5071
38 КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Глава 35 Загальні положення про право інтелектуальної власності 11996
39 Глава 36 Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) 11807
40 Глава 37 Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) 5745
41 Глава 38 Право інтелектуальної власності на наукове відкриття 7241
42 Глава 39 Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 24339
43 Глава 40 Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 7297
44 Глава 41 Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію 11752
45 Глава 42 Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 8462
46 Глава 43 Право інтелектуальної власності на комерційне найменування 6353
47 Глава 44 Право інтелектуальної власності на торговельну марку 22906
48 Глава 45 Право інтелектуальної власності на географічне зазначення 7700
49 Глава 46 Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю 5001
50 КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Глава 47 Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні 7292
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 2