Реклама

Реклама

Коментар Цивільний Кодекс України
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Титулка 3861
2 Зміст 1568
3 ПЕРЕДМОВА 1129
4 КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Розділ І ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 Цивільне законодавство України 4176
5 Глава 2 Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків 8730
6 Глава 3 Захист цивільних прав та інтересів 5278
7 Розділ II ОСОБИ Підрозділ 1 ФІЗИЧНА ОСОБА Глава 4 Загальні положення про фізичну особу 3576
8 Глава 5 Фізична особа-підприємець 4526
9 Глава 6 Опіка та піклування 5586
10 Підрозділ 2 ЮРИДИЧНА ОСОБА Глава 7 Загальні положення про юридичну особу 4506
11 Глава 8 Підприємницькі товариства 3168
12 Підрозділ З УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ Глава 9 Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 2910
13 Глава 10 Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах 1524
14 Глава 11 Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад 1992
15 Розділ III ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ Глава 12 Загальні положення про об'єкти цивільних прав 2686
16 Глава 13 Речі. Майно 5297
17 Глава 14 Цінні папери 3257
18 Глава 15 Нематеріальні блага 3436
19 Розділ IV ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО Глава 16 Правочини 5593
20 Глава 17 Представництво 4169
21 Розділ V СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ Глава 18 Визначення та обчислення строків 5832
22 Глава 19 Позовна давність 4238
23 КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Глава 20 Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи 3934
24 Глава 21 Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 3624
25 Глава 22 Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи 3619
26 КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА Розділ І ПРАВО ВЛАСНОСТІ Глава 23 . Загальні положення про право власності 2959
27 Глава 24 Набуття права власності 8998
28 Глава 25 Припинення права власності 3513
29 Глава 26 Право спільної власності 8018
30 Глава 27 Право власності на землю (земельну ділянку) 2304
31 Глава 28 Право власності на житло 1874
32 Глава 29 Захист права власності 3298
33 Розділ II РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО Глава 30 Загальні положення про речові права на чуже майно 5448
34 Глава 31 Право володіння чужим майном 5486
35 Глава 32 Право користування чужим майном 3856
36 Глава 33 Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 4593
37 Глава 34 Право користування чужою земельною ділянкою для забудови 3109
38 КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Глава 35 Загальні положення про право інтелектуальної власності 8761
39 Глава 36 Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) 7940
40 Глава 37 Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) 4061
41 Глава 38 Право інтелектуальної власності на наукове відкриття 5173
42 Глава 39 Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 16238
43 Глава 40 Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 5244
44 Глава 41 Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію 7800
45 Глава 42 Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 5651
46 Глава 43 Право інтелектуальної власності на комерційне найменування 3638
47 Глава 44 Право інтелектуальної власності на торговельну марку 14215
48 Глава 45 Право інтелектуальної власності на географічне зазначення 5186
49 Глава 46 Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю 3093
50 КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Глава 47 Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні 5277
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 2