Коментар Цивільний Кодекс України
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Титулка 5704
2 Зміст 2547
3 ПЕРЕДМОВА 1986
4 КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Розділ І ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 Цивільне законодавство України 6220
5 Глава 2 Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків 13056
6 Глава 3 Захист цивільних прав та інтересів 8522
7 Розділ II ОСОБИ Підрозділ 1 ФІЗИЧНА ОСОБА Глава 4 Загальні положення про фізичну особу 5552
8 Глава 5 Фізична особа-підприємець 7995
9 Глава 6 Опіка та піклування 9113
10 Підрозділ 2 ЮРИДИЧНА ОСОБА Глава 7 Загальні положення про юридичну особу 8065
11 Глава 8 Підприємницькі товариства 5285
12 Підрозділ З УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ Глава 9 Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 4350
13 Глава 10 Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах 2468
14 Глава 11 Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад 3655
15 Розділ III ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ Глава 12 Загальні положення про об'єкти цивільних прав 4240
16 Глава 13 Речі. Майно 7932
17 Глава 14 Цінні папери 7194
18 Глава 15 Нематеріальні блага 6595
19 Розділ IV ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО Глава 16 Правочини 8412
20 Глава 17 Представництво 7026
21 Розділ V СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ Глава 18 Визначення та обчислення строків 9467
22 Глава 19 Позовна давність 6264
23 КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Глава 20 Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи 6149
24 Глава 21 Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 5924
25 Глава 22 Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи 4960
26 КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА Розділ І ПРАВО ВЛАСНОСТІ Глава 23 . Загальні положення про право власності 5124
27 Глава 24 Набуття права власності 16574
28 Глава 25 Припинення права власності 5304
29 Глава 26 Право спільної власності 16190
30 Глава 27 Право власності на землю (земельну ділянку) 3851
31 Глава 28 Право власності на житло 2825
32 Глава 29 Захист права власності 5623
33 Розділ II РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО Глава 30 Загальні положення про речові права на чуже майно 8451
34 Глава 31 Право володіння чужим майном 10404
35 Глава 32 Право користування чужим майном 7254
36 Глава 33 Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 8631
37 Глава 34 Право користування чужою земельною ділянкою для забудови 5981
38 КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Глава 35 Загальні положення про право інтелектуальної власності 13145
39 Глава 36 Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) 13508
40 Глава 37 Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) 6486
41 Глава 38 Право інтелектуальної власності на наукове відкриття 7840
42 Глава 39 Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 27721
43 Глава 40 Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 8165
44 Глава 41 Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію 13208
45 Глава 42 Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 9664
46 Глава 43 Право інтелектуальної власності на комерційне найменування 7420
47 Глава 44 Право інтелектуальної власності на торговельну марку 26537
48 Глава 45 Право інтелектуальної власності на географічне зазначення 8635
49 Глава 46 Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю 5631
50 КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Глава 47 Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні 7968
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 2