Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3628
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2455
3 Передмова 1462
4 Авторський колектив 1799
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2995
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 3049
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2931
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 5442
9 Глава 4 Інститути і право власності 3118
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 3808
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1480
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2843
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3875
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 5274
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1518
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 8124
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 4092
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3836
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 8763
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3760
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5541
22 Розділ IV Макроекономіка 1579
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1936
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 4102
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4637
26 Глава 18 Грошовий ринок 2224
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3948
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3657
29 Глава 21 Страховий ринок 4878
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3672
31 Глава 23 Економічна безпека держави 11767
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8685
33 Розділ V Міжнародна економіка 1485
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2799
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 3292