Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3815
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2580
3 Передмова 1654
4 Авторський колектив 1970
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 3158
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 3238
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 3130
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 5760
9 Глава 4 Інститути і право власності 3327
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 4040
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1636
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 3123
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 4078
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 5592
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1694
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 8465
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 4335
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 4071
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 9042
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 4031
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5815
22 Розділ IV Макроекономіка 1754
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 2155
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 4366
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4880
26 Глава 18 Грошовий ринок 2406
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 4137
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3929
29 Глава 21 Страховий ринок 5110
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3878
31 Глава 23 Економічна безпека держави 12184
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8854
33 Розділ V Міжнародна економіка 1605
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2908
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 3485