Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3872
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2635
3 Передмова 1699
4 Авторський колектив 2017
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 3204
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 3298
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 3179
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 5833
9 Глава 4 Інститути і право власності 3381
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 4117
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1676
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 3186
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 4134
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 5653
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1737
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 8561
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 4392
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 4141
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 9109
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 4105
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5882
22 Розділ IV Макроекономіка 1807
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 2214
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 4427
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4931
26 Глава 18 Грошовий ринок 2461
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 4189
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3985
29 Глава 21 Страховий ринок 5172
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3938
31 Глава 23 Економічна безпека держави 12272
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8954
33 Розділ V Міжнародна економіка 1648
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2955
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 3552