Печать
PDF

Розділ ІІІ Мікроекономіка

Posted in Учебные материалы - Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розділ ІІІ Мікроекономіка

 

Глава 9. Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин

§ 1. Домогосподарство як економічний суб’єкт. Соціально-економічні функції домогосподарств

§ 2. Поведінка домогосподарств (споживачів) на ринку товарів та послуг. Раціональний споживчий вибір

§ 3. Корисність: поняття, тенденції розвитку. Бюджетна лінія. Крива байдужості

§ 4. Рівновага споживача

Запитання для самоконтролю

 

Глава 10. Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин

§ 1. Підприємницька діяльність, її сутність та різноманітність організаційних форм

§ 2. Теорії фірми. Нова фірма

§ 3. Функції фірми. Зовнішнє та внутрішнє середовище фірми. Види фірм (підприємств)

§ 4. Ресурси фірми. Капітал фірми: сутність, структура, кругооборот

§ 5. Рівновага фірми як виробника

§ 6. Управління фірмою. Менеджмент та його основні функції

§ 7. Маркетингова діяльність фірми: сутність, види, мета

Запитання для самоконтролю

 

Глава 11. Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення

§ 1. Економічні витрати фірми: сутність, види. Витрати фірми в короткостроковому та довгостроковому періодах

§ 2. Теорії прибутку. Види доходів фірми

§ 3. Умови максимізації прибутку фірми. Беззбитковість і рентабельність. Економічний зміст банкрутства фірми

§ 4. Механізм ціноутворення на підприємстві

Запитання для самоконтролю

 

Глава 12. Ринок праці. Заробітна плата

§ 1. Ринок праці. Сутність відносин найму робочої сили

§ 2. Базова (конкурентна) модель ринку праці. Асиметрія на ринку праці

§ 3. Заробітна плата як регулятор ринку праці. Організація оплати праці в Україні

§ 4. Професійні спілки та організації роботодавців на ринку праці. Колективні переговори. Соціально-трудове партнерство

Запитання для самоконтролю

 

Глава 13. Ринок капіталу. Процент

§ 1. Ринок капіталу. Інвестиційні блага, інвестиційні кошти та інвестування. Дисконтування

§ 2. Ринок кредитних ресурсів. Ставка процента

§ 3. Ринок послуг капіталу. Лізинг як засіб фінансування інвестиційних проектів. Рентна оцінка капіталу

§ 4. Проблеми та перспективи інвестиційної діяльності в Україні

Запитання для самоконтролю

 

Глава 14. Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості

§ 1. Земля як фактор виробництва та об’єкт економічних відносин. Рентні відносини

§ 2. Ринок землі та особливості його функціонування. Ціна землі

§ 3. Ринкове реформування аграрного сектору в Україні

§ 4. Ринок нерухомості та його інфраструктура

Запитання для самоконтролю