Печать
PDF

Розділ IV Макроекономіка

Posted in Учебные материалы - Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Розділ IV Макроекономіка

 

Глава 15. Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки

§ 1. Предмет та основні проблеми макроекономіки

§ 2. Національний продукт, його сутність, структура та методи обчислення. Валовий національний продукт і валовий внутрішній продукт

§ 3. Національне багатство: сутність, структура та джерела збільшення

§ 4. Основні показники ефективності макроекономіки

Запитання для самоконтролю


Глава 16. Макроекономічна рівновага та економічне зростання

§ 1. Економічна рівновага: сутність, види та передумови

§ 2. Макроекономічна рівновага в моделі «сукупний попит - сукупна пропозиція»

§ 3. Макроекономічне зростання: сутність, типи, чинники і критерії. Економічне зростання та економічний розвиток

§ 4. Створення національної інноваційної системи України

§ 5. Людський розвиток як мета і критерій економічного зростання

Запитання для самоконтролю

 

Глава 17. Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки

§ 1. Економічні цикли: сутність, структура та фактори розвитку

§ 2. Економічні кризи: сутність, види та шляхи подолання

§ 3. Безробіття, його сутність та види

§ 4. Інфляція як соціально-економічне явище і фактор макроекономічної нестабільності

Запитання для самоконтролю

 

Глава 18. Грошовий ринок

§ 1. Грошовий ринок, грошова маса та швидкість обігу грошей

§ 2. Попит на гроші

§ 3. Пропозиція грошей. Грошовий мультиплікатор

§ 4. Рівновага на грошовому ринку. Грошова (монетарна) політика держави

§ 5. Грошові реформи, необхідність та механізм їх проведення

Запитання для самоконтролю

 

Глава 19. Кредитно-банківська система

§ 1. Поняття кредитно-банківської системи

§ 2. Сутність, функції та грошово-кредитна політика центрального банку країни

§ 3. Комерційні банки, їх операції та послуги

§ 4. Спеціальні кредитно-фінансові інститути

Запитання для самоконтролю

 

Глава 20. Ринок цінних паперів. Фондова біржа

§ 1. Сутність і види цінних паперів. Інвестиційний ресурс цінних паперів. Форми доходів за цінними паперами

§ 2. Ринок цінних паперів. Фондова біржа та особливості її роботи

§ 3. Особливості формування фондового ринку в Україні

Запитання для самоконтролю

 

Глава 21. Страховий ринок

§ 1. Страхування: сутність і функції

§ 2. Страховий ринок. Властивості страхової послуги

§ 3. Регулювання страхового ринку

Запитання для самоконтролю

 

Глава 22. Фінансова система. Державний бюджет. Податки

§ 1. Сутність і функції фінансів. Фінансові відносини, ресурси і системи

§ 2. Державний бюджет як складова частина фінансової системи. Державні доходи і державні видатки

§ 3. Фіскальна політика держави. Шляхи збалансування державного бюджету

§ 4. Державний борг. Управління державним боргом

§ 5. Основи оподаткування. Форми та види податків і порядок їх стягнення

Запитання для самоконтролю

 

Глава 23. Економічна безпека держави

§ 1. Сутність та зміст економічної безпеки держави. Система індикаторів економічної безпеки держави

§ 2. Практичне забезпечення економічної безпеки держави

§ 3. Тіньова економіка. Криміналізація економіки: соціально-економічна природа, форми, шляхи подолання

Запитання для самоконтролю

 

Глава 24. Роль держави в ринковій економіці

§ 1. Функції держави в ринковій економіці

§ 2. Форми державного регулювання економіки. Економічна політика: сутність, види, заходи

§ 3. Соціальна політика держави. Справедливість та соціальний захист

§ 4. Середній клас як соціальна база ринкових реформ

Запитання для самоконтролю