Печать
PDF

Розділ І Вступ до економічної теорії

Posted in Учебные материалы - Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Розділ І Вступ до економічної теорії

 

Глава 1. Економічна теорія як наука

§ 1. Економіка як об’єкт дослідження економічних наук

§ 2. Предмет економічної теорії

§ 3. Методологія економічної теорії

§ 4. Функції економічної теорії. Взаємозв’язок економічної теорії, економічної політики і права

Запитання для самоконтролю

 

Глава 2. Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії

§ 1. Зародження економічних знань

§ 2. Меркантилізм, класична політична економія, марксистська політична економія

§ 3. Основні напрями сучасної економічної науки

§ 4. Розвиток економічної думки в Україні

Запитання для самоконтролю

 

Глава 3. Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва

§ 1. Суспільне виробництво та його основні фактори

§ 2. Сучасна трансформація основних виробничих факторів. Internet-економіка

§ 3. Виробнича функція. Ефективність виробництва

§ 4. Крива виробничих можливостей. Поняття альтернативних витрат

§ 5. Виробництво і відтворення

Запитання для самоконтролю

 

Глава 4. Інститути і право власності

§ 1. Поняття «інститути» та їх функції в економічному житті

§ 2. Економічний та юридичний зміст власності. Право власності

§ 3. Інституційна структура економіки

§ 4. Особливості становлення інституціонального середовища України

Запитання для самоконтролю

 

Глава 5. Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка

§ 1. Економічні системи та їх класифікація

§ 2. Еволюція економічних систем як форм господарювання. Типи, види та моделі економічних систем

§ 3. Порівняльний аналіз економічних систем у теоріях індустріально-економічного розвитку. Постіндустріальне суспільство як концепція і реальність

§ 4. Перехідна економіка. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. Трансформація економічної системи в Україні

Запитання для самоконтролю