Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3952
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2685
3 Передмова 1732
4 Авторський колектив 2054
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 3254
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 3354
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 3233
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 5911
9 Глава 4 Інститути і право власності 3434
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 4180
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1722
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 3256
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 4201
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 5725
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1784
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 8672
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 4475
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 4211
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 9173
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 4180
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5994
22 Розділ IV Макроекономіка 1855
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 2265
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 4484
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4989
26 Глава 18 Грошовий ринок 2526
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 4250
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 4036
29 Глава 21 Страховий ринок 5241
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 4018
31 Глава 23 Економічна безпека держави 12365
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 9020
33 Розділ V Міжнародна економіка 1697
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 3010
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 3609