Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3534
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2378
3 Передмова 1384
4 Авторський колектив 1717
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2919
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2953
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2826
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 5041
9 Глава 4 Інститути і право власності 3002
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 3652
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1414
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2713
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3675
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4963
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1448
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 7914
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 3903
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3666
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 8474
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3494
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5378
22 Розділ IV Макроекономіка 1453
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1809
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3916
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4449
26 Глава 18 Грошовий ринок 2152
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3852
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3479
29 Глава 21 Страховий ринок 4739
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3523
31 Глава 23 Економічна безпека держави 11307
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8578
33 Розділ V Міжнародна економіка 1419
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2718
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 3196