Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3429
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2285
3 Передмова 1306
4 Авторський колектив 1608
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2835
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2847
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2714
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 4821
9 Глава 4 Інститути і право власності 2893
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 3456
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1327
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2599
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3535
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4803
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1363
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 7726
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 3753
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3539
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 8266
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3331
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5222
22 Розділ IV Макроекономіка 1373
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1709
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3764
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4280
26 Глава 18 Грошовий ринок 2059
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3730
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3335
29 Глава 21 Страховий ринок 4612
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3408
31 Глава 23 Економічна безпека держави 11037
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8456
33 Розділ V Міжнародна економіка 1314
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2620
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 3046