Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3772
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2551
3 Передмова 1618
4 Авторський колектив 1942
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 3128
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 3198
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 3088
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 5671
9 Глава 4 Інститути і право власності 3280
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 3999
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1611
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 3067
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 4036
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 5537
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1661
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 8374
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 4271
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 4023
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 8980
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3979
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5752
22 Розділ IV Макроекономіка 1724
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 2129
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 4310
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4816
26 Глава 18 Грошовий ринок 2372
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 4089
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3883
29 Глава 21 Страховий ринок 5072
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3835
31 Глава 23 Економічна безпека держави 12104
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8808
33 Розділ V Міжнародна економіка 1575
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2877
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 3433