Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3644
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2463
3 Передмова 1479
4 Авторський колектив 1809
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 3006
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 3062
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2949
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 5469
9 Глава 4 Інститути і право власності 3132
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 3828
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1489
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2856
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3906
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 5331
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1528
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 8154
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 4103
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3851
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 8800
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3781
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5570
22 Розділ IV Макроекономіка 1589
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 2002
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 4135
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4647
26 Глава 18 Грошовий ринок 2234
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3955
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3703
29 Глава 21 Страховий ринок 4896
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3684
31 Глава 23 Економічна безпека держави 11826
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8703
33 Розділ V Міжнародна економіка 1498
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2806
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 3316