Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3478
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2333
3 Передмова 1345
4 Авторський колектив 1661
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 2873
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 2896
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 2763
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 4921
9 Глава 4 Інститути і право власності 2941
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 3581
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1368
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2651
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3602
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 4885
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1409
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 7824
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 3838
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3610
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 8393
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3424
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5310
22 Розділ IV Макроекономіка 1413
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 1759
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 3854
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4389
26 Глава 18 Грошовий ринок 2107
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 3800
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3425
29 Глава 21 Страховий ринок 4679
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3460
31 Глава 23 Економічна безпека держави 11201
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8520
33 Розділ V Міжнародна економіка 1377
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2674
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 3149