Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала Хиты
1 Основи економічної теорії (За загальною редакцією Шевченко Л.С.) 3726
2 Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )) 2499
3 Передмова 1570
4 Авторський колектив 1896
5 Розділ І Вступ до економічної теорії 3087
6 Глава 1 Економічна теорія як наука 3148
7 Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії 3031
8 Глава 3 Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 5576
9 Глава 4 Інститути і право власності 3217
10 Глава 5 Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка 3927
11 Розділ II Основи функціонування ринкової економіки 1571
12 Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей 2998
13 Глава 7 Ринок як економічна форма організації функціонування економіки 3987
14 Глава 8 Конкуренція в ринковій економіці 5431
15 Розділ ІІІ Мікроекономіка 1611
16 Глава 9 Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 8260
17 Глава 10 Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин 4190
18 Глава 11 Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення 3950
19 Глава 12 Ринок праці. Заробітна плата 8905
20 Глава 13 Ринок капіталу. Процент 3886
21 Глава 14 Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості 5676
22 Розділ IV Макроекономіка 1677
23 Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки 2080
24 Глава 16 Макроекономічна рівновага та економічне зростання 4227
25 Глава 17 Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки 4745
26 Глава 18 Грошовий ринок 2324
27 Глава 19 Кредитно-банківська система 4043
28 Глава 20 Ринок цінних паперів. Фондова біржа 3813
29 Глава 21 Страховий ринок 4985
30 Глава 22 Фінансова система. Державний бюджет. Податки 3779
31 Глава 23 Економічна безпека держави 11960
32 Глава 24 Роль держави в ринковій економіці 8740
33 Розділ V Міжнародна економіка 1529
34 Глава 25 Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства 2836
35 Глава 26 Міжнародні валютні відносини 3361