Ю.М.Крупка Аграрне право України
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Титулка 3194
2 Про автора 1554
3 ЗМІСТ 1559
4 ВСТУП 2221
5 ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОСІБНИКОМ 1636
6 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 1659
7 МОДУЛЬ 1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АГРАРНОГО ПРАВА ТЕМА1 ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА 8041
8 ТЕМА 2 ДЖЕРЕЛА АГРАРНОГО ПРАВА 20789
9 ТЕМА 3 АГРАРНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 25779
10 ТЕМА 4 СУБ'ЄКТИ АГРАРНОГО ПРАВА 23284
11 ТЕМА 5 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 16602
12 ТЕМА 6 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 7841
13 ТЕМА 7 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА 6857
14 ТЕМА 8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 12473
15 ТЕМА 9 ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 4217
16 ТЕМА 10 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 9450
17 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 3323
18 ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 1 1968
19 МОДУЛЬ 2 ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ТА ІНШИХ ПРАВОВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТЕМА 11 ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ 3586
20 ТЕМА 12 ПРАВОВИЙ СТАТУС СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ 8058
21 ТЕМА 13 ПРАВОВИЙ СТАТУС ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 10030
22 ТЕМА 14 ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВА 6926
23 ТЕМА 15 ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 3897
24 ТЕМА 16 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3922
25 ТЕМА 17 ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 6724
26 ТЕМА 18 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 5069
27 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 1847
28 ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 2 1865
29 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 2735