Печать
PDF

ЗМІСТ

Posted in Аграрное право - Ю.М.Крупка Аграрне право України

 

 

Вступ

Як користуватися посібником

Тематичний план

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АГРАРНОГО ПРАВА

Тема 1. Предмет, метод, принципи і система аграрного права

Тема 2. Джерела аграрного права

Тема 3. Аграрні правовідносини

Тема 4. Суб'єкти аграрного права

Тема 5. Державне регулювання сільського господарства

Тема 6. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

Тема 7. Правове забезпечення соціального розвитку села

Тема 8. Відповідальність за порушення аграрного законодавства

Тема 9. Правові засади використання земель в аграрному виробництві

Тема 10. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві

Завдання та методичні вказівки до модульної контрольної роботи № 1

Тестове завдання № 1

 

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ТА ІНШИХ ПРАВОВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Тема 11. Правовий статус господарських товариств в агропромисловому комплексі

Тема 12. Правовий статус сільськогосподарського кооперативу

Тема 13. Правовий статус фермерських господарств

Тема 14. Правовий статус особистих селянських господарств

Тема 15. Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств

Тема 16. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності

Тема 17. Договірні відносини у сільському господарстві

Тема 18. Правове забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

Завдання та методичні вказівки до модульної контрольної роботи  № 2

Тестове завдання № 2

Питання до заліку