Печать
PDF

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Posted in Аграрное право - Ю.М.Крупка Аграрне право України

 

 

Модуль 1. Загальні питання аграрного права

 

 

 

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Усього

Оглядові лекції

Самостійна робота

1

Предмет, метод, принципи і система аграрного права

 

2

 

2

Джерела аграрного права

 

2

 

3

Аграрні правовідносини

 

2

 

4

Суб'єкти аграрного права

 

2

 

5

Державне регулювання сільського господарства

 

 

2

6

Правове регулювання вироб­ничо-господарської та фінан­сової діяльності сільськогос­подарських підприємств

 

 

3

7

Правове забезпечення соціального розвитку села

 

 

4

8

Відповідальність за порушен­ня аграрного законодавства

 

 

4

9

Правові засади використання земель в аграрному виробництві

 

 

2

10

Правове регулювання вико­ристання природних ресурсів в аграрному виробництві

 

 

4

 

Усього

27

8

19

 

 

Модуль 2. Правовий статус суб'єктів аграрного господарювання.

Правове регулювання договірних та інших правовідносин у сільському господарстві

 

 

 

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Усього

Оглядові лекції

Самостійна робота

11

Правовий статус господар­ських товариств в агропро­мисловому комплексі

 

 

4

12

Правовий статус сільсько­господарського кооперативу

 

 

4

13

Правовий статус фермер­ських господарств

 

 

4

14

Правовий статус особистих селянських господарств

 

 

3

15

Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств

 

 

2

16

Правове регулювання здійс­нення окремих видів сільсь­когосподарської діяльності

 

 

4

17

Договірні відносини в сільському господарстві

 

 

4

18

Правове забезпечення якості та безпеки сільськогосподар­ської продукції

 

 

2

 

Усього

27

 

27