Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

Підручник

За редакцією кандидата юридичних наук, доцента С. Г. Серьогіної

 

Харків

«Право»

2011

У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою на­вчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самовря­дування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядуван­ня в Україні на сучасному етапі. Аналізуються принципи організації та діяль­ності зазначених органів, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, вза­ємодія із судовими і правоохоронними органами та об’єднаннями громадян.

Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факульте­тів, науково-педагогічних працівників, державних і муніципальних службовців.

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (за ред. С.Г. Серьогіної) 2715
2 Зміст Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (за ред. С.Г. Серьогіної) 1551
3 Вступ 995
4 Глава 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука та навчальна дисципліна 10773
5 Глава 2. Поняття й елементи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні 7461
6 Глава 3. Основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні 3683
7 Глава 4. Організація роботи Верховної Ради України 4050
8 Глава 5. Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України 3366
9 Глава 6. Організація роботи народних депутатів України 2969
10 Глава 7. Організація роботи Президента України 2850
11 Глава 8. Організація роботи Кабінету Міністрів України 6595
12 Глава 9. Організація роботи центральних органів виконавчої влади в Україні 2081
13 Глава 10. Організація роботи місцевих державних адміністрацій 2583
14 Глава 11. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим 2176
15 Глава 12. Організація роботи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим 1381
16 Глава 13. Засади місцевого самоврядування 1750
17 Глава 14. Організація роботи представницьких органів і посадових осіб місцевого самоврядування 3273
18 Глава 15. Організація роботи депутатів місцевих рад 1900
19 Глава 16. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад 4831
20 Глава 17. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян, судовими, правоохоронними органами та органами юстиції 3136