Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

Підручник

За редакцією кандидата юридичних наук, доцента С. Г. Серьогіної

 

Харків

«Право»

2011

У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою на­вчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самовря­дування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядуван­ня в Україні на сучасному етапі. Аналізуються принципи організації та діяль­ності зазначених органів, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, вза­ємодія із судовими і правоохоронними органами та об’єднаннями громадян.

Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факульте­тів, науково-педагогічних працівників, державних і муніципальних службовців.

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (за ред. С.Г. Серьогіної) 2775
2 Зміст Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (за ред. С.Г. Серьогіної) 1584
3 Вступ 1020
4 Глава 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука та навчальна дисципліна 11197
5 Глава 2. Поняття й елементи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні 7687
6 Глава 3. Основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні 3853
7 Глава 4. Організація роботи Верховної Ради України 4183
8 Глава 5. Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України 3470
9 Глава 6. Організація роботи народних депутатів України 3058
10 Глава 7. Організація роботи Президента України 2959
11 Глава 8. Організація роботи Кабінету Міністрів України 6766
12 Глава 9. Організація роботи центральних органів виконавчої влади в Україні 2197
13 Глава 10. Організація роботи місцевих державних адміністрацій 2668
14 Глава 11. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим 2213
15 Глава 12. Організація роботи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим 1430
16 Глава 13. Засади місцевого самоврядування 1790
17 Глава 14. Організація роботи представницьких органів і посадових осіб місцевого самоврядування 3359
18 Глава 15. Організація роботи депутатів місцевих рад 1954
19 Глава 16. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад 4995
20 Глава 17. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян, судовими, правоохоронними органами та органами юстиції 3271