Печать
PDF

Зміст Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (за ред. С.Г. Серьогіної)

Posted in Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)


Зміст


Вступ


Глава 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука та навчальна дисципліна

§ 1. Поняття державного будівництва і місцевого самоврядування

§ 2. Основні напрями здійснення державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні

§ 3. Поняття, предмет і система науки державного будівництва і місцевого самоврядування

§ 4. Історичний розвиток науки державного будівництва і місцевого самоврядування

§ 5. Методологічні основи та джерела науки державного будівництва і місцевого самоврядування

§ 6. Поняття, система навчальної дисципліни «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні» та її значення для підготовки юристів

Питання для самоперевірки


Глава 2. Поняття й елементи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

§ 1. Загальна характеристика елементів організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

§ 2. Системно-структурна організація органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні

§ 3. Система принципів організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

§ 4. Поняття, правове регулювання та співвідношення функцій і компетенції органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

§ 5. Поняття і система форм діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування

§ 6. Поняття і система методів діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування

§ 7. Наукова організація управлінської праці в органах державної влади і місцевого самоврядування, її основні вимоги

Питання для самоперевірки


Глава 3. Основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

§ 1. Поняття основ організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

§ 2. Територіальна основа системи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

§ 3. Правова основа організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

§ 4. Матеріальна і фінансова основа організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

Питання для самоперевірки


Глава 4. Організація роботи Верховної Ради України

§ 1. Основи організації та діяльності Верховної Ради України

§ 2. Організаційна будова та функції Верховної Ради України

§ 3. Форми роботи Верховної Ради України

§ 4. Порядок підготовки і проведення сесій Верховної Ради України

§ 5. Особливості підготовки і проведення першої сесії Верховної Ради України нового скликання

§ 6. Організація проведення слухань у Верховній Раді України

§ 7. Методи роботи Верховної Ради України

§ 8. Організація прийняття актів Верховної Ради України

Питання для самоперевірки


Глава 5. Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України

§ 1. Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників

§ 2. Система, будова та порядок утворення комітетів Верховної Ради України

§ 3. Функції та компетенція комітетів Верховної Ради України

§ 4. Форми і методи роботи комітетів Верховної Ради України

§ 5. Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України

§ 6. Структура, функції та організація роботи апарату Верховної Ради України

§ 7. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Питання для самоперевірки


Глава 6. Організація роботи народних депутатів України

§ 1. Організація підготовки і проведення виборів народних депутатів України

§ 2. Організація роботи народних депутатів України у Верховній Раді України та у виборчому окрузі

§ 3. Запити і звернення народних депутатів України, порядок їх внесення і розгляду

§ 4. Гарантії діяльності народних депутатів України

§ 5. Організація роботи депутатських фракцій (депутатських груп). Погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп)

Питання для самоперевірки


Глава 7. Організація роботи Президента України

§ 1. Основи організації і діяльності Президента України

§ 2. Організація підготовки і проведення виборів Президента України

§ 3. Функції Президента України

§ 4. Форми і методи діяльності Президента України

§ 5. Організація прийняття та виконання актів Президента України

§ 6. Структура, функції, організація роботи апарату Президента України

Питання для самоперевірки


Глава 8. Організація роботи Кабінету Міністрів України

§ 1. Основи організації і діяльності Кабінету Міністрів  України

§ 2. Порядок утворення і будова Кабінету Міністрів  України

§ 3. Функції Кабінету Міністрів України

§ 4. Форми і методи діяльності роботи Кабінету Міністрів  України

§ 5. Організація прийняття та виконання актів Кабінету  Міністрів України

§ 6. Організація роботи робочих, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Кабінету Міністрів України

§ 7. Структура, функції та організація роботи апарату Кабінету  Міністрів України

Питання для самоперевірки


Глава 9. Організація роботи центральних органів виконавчої влади в Україні

§ 1. Основи організації і діяльності центральних органів виконавчої влади

§ 2. Система та функції центральних органів виконавчої  влади

§ 3. Порядок утворення та організаційна будова центральних органів виконавчої влади

§ 4. Форми і методи діяльності центральних органів виконавчої влади

Питання для самоперевірки


Глава 10. Організація роботи місцевих державних адміністрацій

§ 1. Основи організації і діяльності місцевих державних адміністрацій

§ 2. Система, порядок утворення і будова місцевих державних  адміністрацій

§ 3. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій

§ 4. Голова місцевої державної адміністрації та його заступники, їх повноваження й організація роботи

§ 5. Форми і методи діяльності місцевих державних  адміністрацій

§ 6. Відділи, управління та інші органи місцевої державної  адміністрації, її апарат, організація їх роботи

Питання для самоперевірки


Глава 11. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим

§ 1. Основи організації та діяльності Верховної Ради  Автономної Республіки Крим

§ 2. Організація підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

§ 3. Організаційна будова та функції Верховної Ради Автономної Республіки Крим

§ 4. Організація роботи органів і посадових осіб Верховної  Ради Автономної Республіки Крим

§ 5. Організація роботи депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

§ 6. Форми і методи діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим

§ 7. Апарат Верховної Ради АРК та організація його роботи

Питання для самоперевірки


Глава 12. Організація роботи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим

§ 1. Порядок утворення і будова Ради міністрів Автономної  Республіки Крим

§ 2. Функції Ради міністрів Автономної Республіки Крим

§ 3. Форми і методи діяльності Ради міністрів Автономної  Республіки Крим

§ 4. Організація роботи апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим

§ 5. Організація діяльності інших органів виконавчої влади  Автономної Республіки Крим

Питання для самоперевірки


Глава 13. Засади місцевого самоврядування

§ 1. Поняття і система місцевого самоврядування в Україні

§ 2. Територіальна громада — первинний суб’єкт місцевого самоврядування

§ 3. Принципи місцевого самоврядування в Україні

§ 4. Функції місцевого самоврядування в Україні

§ 5. Основи місцевого самоврядування

§ 6. Гарантії місцевого самоврядування в Україні

Питання для самоперевірки


Глава 14. Організація роботи представницьких органів і посадових осіб місцевого самоврядування

§ 1. Правовий статус і будова місцевих рад

§ 2. Функції та компетенція місцевих рад

§ 3. Форми та методи діяльності місцевих рад

§ 4. Організація роботи постійних і тимчасових комісій місцевих рад

§ 5. Апарат місцевої ради і організація його роботи

§ 6. Служба в органах місцевого самоврядування. Організація роботи сільського, селищного, міського голови, секретаря ради, голови обласної, районної ради та його заступників

§ 7. Організація роботи органів самоорганізації населення

Питання для самоперевірки


Глава 15. Організація роботи депутатів місцевих рад

§ 1. Організація підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад

§ 2. Організація роботи депутатів місцевих рад у радах

§ 3. Організація роботи депутатів місцевих рад у виборчих округах

§ 4. Депутатські запити, звернення, запитання, порядок їх внесення і розгляду

§ 5. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад

Питання для самоперевірки


Глава 16. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад

§ 1. Порядок формування і будова виконавчих комітетів місцевих рад

§ 2. Форми і методи роботи виконавчих комітетів місцевих рад

§ 3. Організація роботи апарату виконавчих комітетів

§ 4. Система, будова, порядок утворення та форми роботи відділів, управлінь, комісій та інших виконавчих органів рад

§ 5. Функції та компетенція виконавчих органів місцевих рад

Питання для самоперевірки


Глава 17. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян, судовими, правоохоронними органами та органами юстиції

§ 1. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян

§ 2. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування із судовими органами та органами

юстиції

§ 3. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з органами прокуратури,

Служби безпеки України та органами внутрішніх справ

Питання для самоперевірки