Цивільне право: т.1 (В.І.Борисова та ін.)

 

Цивільне право

 

Підручник У двох томах

Том 1

 

За редакцією професорів В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Харків

«Право»

2011

 

Підручник підготовлено на основі Цивільного кодексу України 2003 р. від­повідно до програми курсу цивільного права. У першому томі висвітлюються загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права фі­зичної особи, право власності та інші речові права, право інтелектуальної влас­ності, спадкове право.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закла­дів освіти, а також наукових і практичних працівників.

 

 

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Цивільне право: т.1 (В.І.Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький) 3821
2 Зміст Цивільне право (В.І.Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький) 2096
3 РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 1473
4 Глава 1 Цивільне право — галузь приватного права 6646
5 Глава 2 Акти цивільного законодавства 9869
6 Глава 3 Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн 3858
7 Глава 4 Наука цивільного права і цивільне право як навчальна дисципліна 3664
8 РОЗДІЛ ІІ ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 1384
9 Глава 5 Поняття і особливості цивільних правовідносин 2200
10 Глава 6 Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин 6568
11 Глава 7 Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин 3280
12 Глава 8 Держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади — учасники цивільних правовідносин 2601
13 Глава 9 Об’єкти цивільних прав 4157
14 Глава 10 Особисті немайнові права 5079
15 Глава 11 Правочини 3904
16 Глава 12 Представництво і довіреність 2056
17 РОЗДІЛ ІІІ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 1178
18 Глава 13 Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав 4186
19 Глава 14 Цивільно-правова відповідальність 5389
20 Глава 15 Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність 4210
21 РОЗДІЛ ІУ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА 1565
22 Глава 16 Загальна характеристика права власності 2498
23 Глава 17 Набуття та припинення права власності 3702
24 Глава 18 Право спільної власності 2108
25 Глава 19 Захист права власності 1582
26 Глава 20 Речові права на чуже майно 3478
27 РОЗДІЛ V СПАДКОВЕ ПРАВО 1168
28 Глава 21 Загальні положення про спадкове право 1698
29 Глава 22 Спадкування за заповітом 2088
30 Глава 23 Спадкування за законом 4046
31 Глава 24 Здійснення спадкових прав 1303
32 РОЗДІЛ VI ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 1212
33 Глава 25 Загальна характеристика права інтелектуальної власності 3094
34 Глава 26 Авторське право і суміжні права 2303
35 Глава 27 Патентне право 4885
36 Глава 28 Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг 2151
37 Глава 29 Інші об’єкти інтелектуальної власності 1599