Цивільне право: т.1 (В.І.Борисова та ін.)

 

Цивільне право

 

Підручник У двох томах

Том 1

 

За редакцією професорів В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Харків

«Право»

2011

 

Підручник підготовлено на основі Цивільного кодексу України 2003 р. від­повідно до програми курсу цивільного права. У першому томі висвітлюються загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права фі­зичної особи, право власності та інші речові права, право інтелектуальної влас­ності, спадкове право.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закла­дів освіти, а також наукових і практичних працівників.

 

 

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Цивільне право: т.1 (В.І.Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький)
2 Зміст Цивільне право (В.І.Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький)
3 РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
4 Глава 1 Цивільне право — галузь приватного права
5 Глава 2 Акти цивільного законодавства
6 Глава 3 Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн
7 Глава 4 Наука цивільного права і цивільне право як навчальна дисципліна
8 РОЗДІЛ ІІ ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
9 Глава 5 Поняття і особливості цивільних правовідносин
10 Глава 6 Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин
11 Глава 7 Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин
12 Глава 8 Держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади — учасники цивільних правовідносин
13 Глава 9 Об’єкти цивільних прав
14 Глава 10 Особисті немайнові права
15 Глава 11 Правочини
16 Глава 12 Представництво і довіреність
17 РОЗДІЛ ІІІ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
18 Глава 13 Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав
19 Глава 14 Цивільно-правова відповідальність
20 Глава 15 Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність
21 РОЗДІЛ ІУ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА
22 Глава 16 Загальна характеристика права власності
23 Глава 17 Набуття та припинення права власності
24 Глава 18 Право спільної власності
25 Глава 19 Захист права власності
26 Глава 20 Речові права на чуже майно
27 РОЗДІЛ V СПАДКОВЕ ПРАВО
28 Глава 21 Загальні положення про спадкове право
29 Глава 22 Спадкування за заповітом
30 Глава 23 Спадкування за законом
31 Глава 24 Здійснення спадкових прав
32 РОЗДІЛ VI ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
33 Глава 25 Загальна характеристика права інтелектуальної власності
34 Глава 26 Авторське право і суміжні права
35 Глава 27 Патентне право
36 Глава 28 Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг
37 Глава 29 Інші об’єкти інтелектуальної власності