Цивільне право: т.1 (В.І.Борисова та ін.)

 

Цивільне право

 

Підручник У двох томах

Том 1

 

За редакцією професорів В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Харків

«Право»

2011

 

Підручник підготовлено на основі Цивільного кодексу України 2003 р. від­повідно до програми курсу цивільного права. У першому томі висвітлюються загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права фі­зичної особи, право власності та інші речові права, право інтелектуальної влас­ності, спадкове право.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закла­дів освіти, а також наукових і практичних працівників.

 

 

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Цивільне право: т.1 (В.І.Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький) 3763
2 Зміст Цивільне право (В.І.Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький) 2064
3 РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 1442
4 Глава 1 Цивільне право — галузь приватного права 6471
5 Глава 2 Акти цивільного законодавства 9418
6 Глава 3 Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн 3770
7 Глава 4 Наука цивільного права і цивільне право як навчальна дисципліна 3598
8 РОЗДІЛ ІІ ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 1359
9 Глава 5 Поняття і особливості цивільних правовідносин 2157
10 Глава 6 Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин 6438
11 Глава 7 Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин 3183
12 Глава 8 Держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади — учасники цивільних правовідносин 2551
13 Глава 9 Об’єкти цивільних прав 4054
14 Глава 10 Особисті немайнові права 4917
15 Глава 11 Правочини 3805
16 Глава 12 Представництво і довіреність 2022
17 РОЗДІЛ ІІІ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 1162
18 Глава 13 Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав 4039
19 Глава 14 Цивільно-правова відповідальність 5226
20 Глава 15 Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність 4143
21 РОЗДІЛ ІУ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА 1533
22 Глава 16 Загальна характеристика права власності 2436
23 Глава 17 Набуття та припинення права власності 3611
24 Глава 18 Право спільної власності 2069
25 Глава 19 Захист права власності 1551
26 Глава 20 Речові права на чуже майно 3347
27 РОЗДІЛ V СПАДКОВЕ ПРАВО 1148
28 Глава 21 Загальні положення про спадкове право 1663
29 Глава 22 Спадкування за заповітом 2047
30 Глава 23 Спадкування за законом 3773
31 Глава 24 Здійснення спадкових прав 1265
32 РОЗДІЛ VI ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 1195
33 Глава 25 Загальна характеристика права інтелектуальної власності 3063
34 Глава 26 Авторське право і суміжні права 2253
35 Глава 27 Патентне право 4785
36 Глава 28 Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг 2108
37 Глава 29 Інші об’єкти інтелектуальної власності 1584