РОЗДІЛ ІІ ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ PDF Печать
Гражданское право - Цивільне право: т.1 (В.І.Борисова та ін.)


РОЗДІЛ ІІ ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИГлава 5 Поняття і особливості цивільних правовідносин


§ 1. Поняття цивільних правовідносин

§ 2. Елементи цивільних правовідносин

§ 3. Види цивільних правовідносин

§ 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин

Питання для самоконтролюГлава 6 Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин§ 1. Поняття фізичної особи як людини

§ 2. Цивільна правоздатність фізичної особи

§ 3. Цивільна дієздатність фізичної особи

§ 4. Опіка та піклування

§ 5. Місце проживання фізичної особи та його цивільно-правове значення. Підстави, порядок та наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою

§ 6. Акти цивільного стану

§ 7. Фізична особа — підприємець

Питання для самоконтролюГлава 7 Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин§ 1. Сутність юридичної особи

§ 2. Поняття та ознаки юридичної особи

§ 3. Класифікація юридичних осіб

§ 4. Створення юридичної особи

§ 5. Індивідуалізація юридичної особи

§ 6. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність юридичної особи 

§ 7. Органи юридичної особи

§ 8. Організаційно-правові форми юридичних осіб

§ 9. Філії та представництва

§ 10. Припинення юридичних осіб

Питання для самоконтролюГлава 8  Держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади — учасники цивільних правовідносин


Загальні положення

Питання для самоконтролюГлава 9 Об’єкти цивільних прав§ 1. Загальні положення

§ 2. Речі

§ 3. Гроші та валютні цінності

§ 4. Цінні папери

§ 5. Дії (результати робіт, послуги)

§ 6. Нематеріальні блага

§ 7. Особисті немайнові блага фізичної особи

Питання для самоконтролюГлава 10 Особисті немайнові права§ 1. Поняття і класифікація особистих немайнових прав

§ 2. Окремі види особистих немайнових прав

§ 3. Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав

§ 4. Способи захисту особистих немайнових прав

Питання для самоконтролюГлава 11 Правочини§ 1. Поняття правочину та його ознаки

§ 2. Види правочинів

§ 3. Умови дійсності правочину

§ 4. Способи волевиявлення. Форма правочину

§ 5. Державна реєстрація правочину

§ 6. Недійсність правочину

§ 7. Правові наслідки недійсності правочину. Визнання нікчемного правочину дійсним

Питання для самоконтролюГлава 12 Представництво і довіреність§ 1. Загальні положення

§ 2. Підстави виникнення та види представництва

§ 3. Комерційне представництво

§ 4. Довіреність

§ 5. Представництво без повноважень або з їх перевищенням

Питання для самоконтролю