Печать
PDF

Цивільне право: т.1 (В.І.Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький)

Posted in Гражданское право - Цивільне право: т.1 (В.І.Борисова та ін.)

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»


Цивільне право

 

 

 

Підручник У двох томах

Том 1

 

За редакцією професорів В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

 

Харків

«Право»

2011

 

 

Рецензенти:

Н. С. Кузнєцова — професор, доктор юридичних наук,академік НАПрН України;

В. В. Луць — професор, доктор юридичних наук, академік НАПрН України;

I.  М. Кучеренко — професор, доктор юридичних наук

 

Укладач предметного покажчика - В. І. Борисова

 

Підручник підготовлено на основі Цивільного кодексу України 2003 р. від­повідно до програми курсу цивільного права. У першому томі висвітлюються загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права фі­зичної особи, право власності та інші речові права, право інтелектуальної влас­ності, спадкове право.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закла­дів освіти, а також наукових і практичних працівників.