Кримінальне право України Особлива частина

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 

Підручник

 

За редакцією професорів В. В. Сташиса, В. Я. Тація

 

4-те видання, перероблене і доповнене

 

Харків

«Право»

2010

 

У підручнику на підставі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права, з урахуванням судової практики висвітлено основні питання Осо­бливої частини кримінального права України. У четвертому виданні підручника враховано зміни та доповнення до КК України, які сталися за період з 2001 р. до листопада 2009 р., положення інших нормативно-правових актів, а також рішення Конституційного Суду України та нові постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також на­укових і практичних працівників.

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Кримінальне право України: Особлива частина (за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація) 3914
2 Зміст (Кримінальне право України: Особлива частина (за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація)) 1938
3 Розділ І Поняття і система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів 5524
4 Розділ II Злочини проти основ національної безпеки України 3595
5 Розділ ІІІ Злочини проти життя та здоров’я особи 7217
6 Розділ IV Злочини проти волі, честі та гідності особи 5305
7 Розділ V Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи 4312
8 Розділ VІ Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 5588
9 Розділ VІІ Злочини проти власності 3485
10 Розділ VIII Злочини у сфері господарської діяльності 8014
11 Розділ ІХ Злочини у сфері службової діяльності в юридичних особах приватного права та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг 3424
12 Розділ Х Злочини проти довкілля 3292
13 Розділ ХІ Злочини проти громадської безпеки 2466
14 Розділ ХІІ Злочини проти безпеки виробництва 3393
15 Розділ ХIIІ Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 1897
16 Розділ ХІV Злочини проти громадського порядку та моральності 2105
17 Розділ XV Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення 2496
18 Розділ ХVІ Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 2071
19 Розділ ХVII Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян 1751
20 Розділ ХVIII Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку 2810
21 Розділ XIX Злочини у сфері службової діяльності 3977
22 Розділ XX Злочини проти правосуддя 1982
23 Розділ ХХІ Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) 1693
24 Розділ ХХІІ Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 2107