Відшкодування шкоди (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

Відшкодування шкоди, завданої незаконними рі­шеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, по­переднього (досудового) слідства, прокуратури або суду. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю  (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

 

У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широкого кола читачів формі висвітлено питання відшкодування шкоди, завданої незаконними рішен­нями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слід­ства, прокуратури або суду, та відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю”

У посібнику розкриваються поняття зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди органами дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду, наводяться випадки, при настанні яких у громадянина виникає право на відшкодування заподіяної шкоди. Крім того в посібнику розглядаються випадки відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням життя, надають­ся поради щодо визначення втраченого заробітку (доходу), вирішення питань відшкодування шкоди при ушкодженні здоров’я малолітнього або неповноліт­нього, наводяться умови, при яких стає можливим збільшення розміру відшкоду­вання шкоди тощо.

Для можливості практичного застосування визначених законодавством прав громадян наведено зразки документів.

Підготовлено відповідно до законодавства України станом на 3 липня 2006 року.

© Міністерство юстиції України, 2006

© Центр суддівських студій, 2006

 

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Зміст (Відшкодування шкоди (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)) 1093
2 Шановний читачу ! 1105
3 Частина І. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рі­шеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, по­переднього (досудового) слідства, прокуратури або суду. 1410
4 1. Особливості зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди органами дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду 1041
5 2. Які органи законодавством віднесені до заподіювачів шкоди? 1004
6 3. За вчинення яких протиправних діянь правоохорон­них і судових органів передбачається відшкодування шко­ди? 1194
7 4. В яких випадках діяльність правоохоронних та судових органів є незаконною і відповідно буде підставою для відшкодування заподіяної шкоди? 2363
8 5. За яких обставин потерпілому може бути відмовлено у відшкодуванні завданої шкоди? 993
9 6. Що саме підлягає відшкодуванню? 1942
10 7. Порядок повідомлення громадянину про право на відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів дізнання, слідчим, прокурором або судом 790
11 8. Яких заходів Ви повинні вжити для того, щоб отримати належне Вам відшкодування? 1058
12 9. Порядок судового вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду 3423
13 Частина II. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 923
14 1. Що являє собою відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням життя? 1376
15 2. Як визначити заробіток (дохід), втрачений внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, якщо Ви працювали за трудовим договором? 4268
16 3. Як відшкодовується шкода, завдана смертю потерпілого? 4289
17 4. Відшкодування витрат на поховання 1329
18 5. Визначення доходу, втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я фізичної особи - підприємця 985
19 6. Як регламентуються питання відшкодування шкоди при ушкодженні здоров’я малолітнього або неповнолітнього? 1293
20 7. Випадки збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану працездатності 2016
21 8. Який існує порядок відшкодування шкоди? 1035
22 9. Порядок звернення до суду з вимогою відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 1658
23 Використана література 1690