Відшкодування шкоди (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

Відшкодування шкоди, завданої незаконними рі­шеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, по­переднього (досудового) слідства, прокуратури або суду. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю  (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

 

У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широкого кола читачів формі висвітлено питання відшкодування шкоди, завданої незаконними рішен­нями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слід­ства, прокуратури або суду, та відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю”

У посібнику розкриваються поняття зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди органами дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду, наводяться випадки, при настанні яких у громадянина виникає право на відшкодування заподіяної шкоди. Крім того в посібнику розглядаються випадки відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням життя, надають­ся поради щодо визначення втраченого заробітку (доходу), вирішення питань відшкодування шкоди при ушкодженні здоров’я малолітнього або неповноліт­нього, наводяться умови, при яких стає можливим збільшення розміру відшкоду­вання шкоди тощо.

Для можливості практичного застосування визначених законодавством прав громадян наведено зразки документів.

Підготовлено відповідно до законодавства України станом на 3 липня 2006 року.

© Міністерство юстиції України, 2006

© Центр суддівських студій, 2006

 

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Зміст (Відшкодування шкоди (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов))
2 Шановний читачу !
3 Частина І. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рі­шеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, по­переднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.
4 1. Особливості зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди органами дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду
5 2. Які органи законодавством віднесені до заподіювачів шкоди?
6 3. За вчинення яких протиправних діянь правоохорон­них і судових органів передбачається відшкодування шко­ди?
7 4. В яких випадках діяльність правоохоронних та судових органів є незаконною і відповідно буде підставою для відшкодування заподіяної шкоди?
8 5. За яких обставин потерпілому може бути відмовлено у відшкодуванні завданої шкоди?
9 6. Що саме підлягає відшкодуванню?
10 7. Порядок повідомлення громадянину про право на відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів дізнання, слідчим, прокурором або судом
11 8. Яких заходів Ви повинні вжити для того, щоб отримати належне Вам відшкодування?
12 9. Порядок судового вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду
13 Частина II. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю
14 1. Що являє собою відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням життя?
15 2. Як визначити заробіток (дохід), втрачений внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, якщо Ви працювали за трудовим договором?
16 3. Як відшкодовується шкода, завдана смертю потерпілого?
17 4. Відшкодування витрат на поховання
18 5. Визначення доходу, втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я фізичної особи - підприємця
19 6. Як регламентуються питання відшкодування шкоди при ушкодженні здоров’я малолітнього або неповнолітнього?
20 7. Випадки збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану працездатності
21 8. Який існує порядок відшкодування шкоди?
22 9. Порядок звернення до суду з вимогою відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю
23 Використана література