4. В яких випадках діяльність правоохоронних та судових органів є незаконною і відповідно буде підставою для відшкодування заподіяної шкоди? PDF Печать
Гражданское право - Відшкодування шкоди (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

4. В яких випадках діяльність правоохоронних та судових органів є незаконною і відповідно буде підставою для відшкодування заподіяної шкоди?

До підстав для відшкодування шкоди відносяться:

1)  постановлення виправдувального вироку суду;

2)  встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому рі­шенні суду (крім ухвали чи постанови суду про повернення спра­ви на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд) факту незаконного притягнення як обвинуваченого, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході розсліду­вання чи судового розгляду кримінальної справи обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторо­нення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмеж­ують чи порушують права та свободи громадян, незаконного про­ведення оперативно-розшукових заходів;

3)  відмова в порушенні кримінальної справи, закриття кримі­нальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обвинуваченого у вчи­ненні злочину;

4)  закриття справи про адміністративне правопорушення.

Крім того, право на відшкодування заподіяної шкоди виникає у випадках заподіяння шкоди оперативно-розшуковими заходами до порушення кримінальної справи.

Тобто таке право виникає у випадках встановлення в обвину­вальному вироку суду чи іншому рішенні суду факту незаконного притягнення як обвинуваченого, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході розслідування чи су­дового розгляду кримінальної справи обшуку, виїмки, незаконно­го накладення арешту на майно тощо, або за умови, що протягом шести місяців після проведення таких заходів не було прийнято рішення про порушення за результатами цих заходів кримінальної справи або таке рішення було скасовано.

Крім того, відповідно до норм цивільного законодавства дер­жава повинна відшкодувати шкоду, завдану фізичній чи юридич­ній особі внаслідок постановлення судом незаконного рішення в цивільній справі. Для настання відповідальності за даною нормою необхідно встановити наявність в діях судді (суддів), які вплину­ли на постановлення незаконного рішення, складу злочину за об­винувальним вироком суду.

Необхідно зважати на те, що право на відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями судових та правоохоронних орга­нів, виникає лише при наявності перелічених вище обставин.

В інших випадках заподіяна шкода відшкодовується на під­ставах, прямо визначених законодавством. Наприклад, відшкоду­вання шкоди жертвам політичних репресій здійснюється на під­ставі Закону України “Про реабілітацію жертв репресій в Україні” тощо.