Фінансове право (за ред. М.П. Кучерявенка)

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

Навчальний посібник

За редакцією проф. М. П. Кучерявенка

Затверджено Міністерством освіти і науки україни як навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Харків

«Право»

2010

 

У навчальному посібнику розкрито зміст основних фінансово- правових понять. З урахуванням положень чинного законодавства проана­лізовані найважливіші інститути фінансового права — фінансовий конт­роль, бюджетне та податкове право, державне страхування, грошовий обіг, банківська та валютна діяльність, ціноутворення тощо.

Для викладачів і студентів юридичних і економічних вузів, працівників фінансових органів, практичних працівників підприємств і організацій.

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Фінансове право (За редакцією проф. М. П. Кучерявенка)
2 Зміст Фінансове право (за ред. М.П. Кучерявенка)
3 Розділ 1. Поняття фінансів. Фінансова діяльність держави
4 Розділ 2. Фінансове право в правовій системі України
5 Розділ 3. Фінансово-правові норми і фінансові правовідносини
6 Розділ 4. Правове регулювання фінансового контролю в Україні
7 Розділ 5. Відповідальність за порушення фінансового законодавства: поняття та види
8 Розділ 6. Правове регулювання державних доходів і державних видатків
9 Розділ 7. Поняття бюджету. Бюджетна система України
10 Розділ 8. Бюджетний процес
11 Розділ 9. Міжбюджетні відносини
12 Розділ 10. Податкове право і податкова система України
13 Розділ 11. Правовий режим державного кредиту та державного боргу
14 Розділ 12. Правові основи державного страхування
15 Розділ 13. Публічно-правове регулювання банківської діяльності грошового обігу та розрахунків
16 Розділ 14. Правові основи валютного регулювання і валютного контролю
17 Розділ 15. Публічно-правова природа ціноутворення в Україні