Фінансове право (За редакцією проф. М. П. Кучерявенка)

Posted in Финансовое право - Фінансове право (за ред. М.П. Кучерявенка)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені Ярослава Мудрого

 


ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 


Навчальний посібник

За редакцією проф. М. П. Кучерявенка

 

 

Затверджено Міністерством освіти і науки україни як навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Харків

«Право»

2010

 

 

Рецензенти:

 

Л. К. Воронова — доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного та адміністративного права київського націо­нального університету імені тараса Шевченка, академік Академії право­вих наук україни;

І. Б. Заверуха — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права львівського національного університету імені Івана Франка;

М. М. Тищенко — доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого


Авторський колектив:

 

М. П. Кучерявенко — д-р юрид. наук, проф. — розділи 1 (у співавт.), 2,   7, 10 (у співавт.), 15;

Є. О. Алісов — д-р юрид. наук, проф. — розд. 13 (у співавт.);

І. М. Бондаренко — канд. юрид. наук, доц. — розділ 1 (у спів­авт.);

О. О. Дмитрик — канд. юрид. наук, доц. — розділи 3, 8, 9 (у спів­авт.);

Д. А. Кобильнік — канд. юрид. наук, доц. — розділ 9 (у співавт.);

І. Є. Криницький — канд. юрид. наук, доц. — розділи 4, 6;

О. А. Лукашев — канд. юрид. наук, доц. — розділи 5, 13 (у співавт.), 14;

М. О. Перепелиця — канд. юрид. наук, доц. — розділ 11;

Г. В. Россіхіна — канд. юрид. наук, доц. — розділ 12 (у співавт.);

А. О. Храбров — канд. юрид. наук, доц. — роз­діл 13 (у співавт.);

І. В. Вернідубов — канд. юрид. наук — розділ 12 (у спів­авт.);

О. О. Головашевич — канд. юрид. наук — розділ 10 (у співавт.)

 

У навчальному посібнику розкрито зміст основних фінансово- правових понять. З урахуванням положень чинного законодавства проана­лізовані найважливіші інститути фінансового права — фінансовий конт­роль, бюджетне та податкове право, державне страхування, грошовий обіг, банківська та валютна діяльність, ціноутворення тощо.

Для викладачів і студентів юридичних і економічних вузів, працівників фінансових органів, практичних працівників підприємств і організацій.