Конституційне право України (Колісник, Барабаш)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

 

Підручник

За редакцією професора В. П. Колісника та доцента Ю. Г. Барабаша

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Харків

«Право»

2008

 

У підручнику з урахуванням останніх досягнень науки конституційного права та сучасного конституційного законодавства аналізуються питання теорії Консти­туції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства, правового статусу його інститу­тів, організації і проведення виборів та референдумів, розкривається конституційно- правовий статус вищих органів влади, територіальний устрій України, розглядаєть­ся специфіка правового статусу Автономної Республіки Крим.

Законодавчі та інші нормативно-правові акти в підручнику подані за станом на 1 жовтня 2007 року.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів та інших навчальних закладів.

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Конституційне право України (за ред. В.П. Колісника, Ю.Г. Барабаша)
2 Зміст (Конституційне право України (за ред. В.П. Колісника, Ю.Г. Барабаша))
3 ВСТУП
4 Розділ 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА. Поняття конст. права як галузі права
5 Розділ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА (Колісник В.П, Барабаш Ю.Г.)
6 Розділ 3 КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
7 Розділ 4 ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ В УКРАЇНІ
8 Розділ 5. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ. Поняття і зміст громадянства
9 Розділ 6 КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
10 Розділ 7 КОНСТИТУЦІЙНО- ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ
11 Розділ 8. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Поняття «громадянське суспільство»
12 Розділ 9 ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
13 Розділ 10 КОНСТИТУЦІЙНО- ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
14 Розділ 11 КОНСТИТУЦІЙНО- ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
15 Розділ 12 ВИБОРИ В УКРАЇНІ
16 Розділ 13 РЕФЕРЕНДУМИ В УКРАЇНІ
17 Розділ 14. КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ. Поняття державного органу України і його конституційний статус
18 Розділ 15 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ОРГАНИ ПАРЛАМЕНТ­СЬКОГО КОНТРОЛЮ
19 Розділ 16 ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕПУТАТА В УКРАЇНІ
20 Розділ 17 ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
21 Розділ 18 ВИКОНАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ
22 Розділ 19 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
23 Розділ 20 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ОРГАНІВ СУДУ І ПРОКУРАТУРИ
24 Розділ 21 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
25 Розділ 22 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ