Печать
PDF

Конституційне право України (за ред. В.П. Колісника, Ю.Г. Барабаша)

Posted in Конституционное право - Конституційне право України (Колісник, Барабаш)

Міністерство освіти і науки України

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

 

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

 

 

Підручник

За редакцією професора В. П. Колісника та доцента Ю. Г. Барабаша

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

 

Харків

«Право»

2008

 

 

Рецензенти:

О. В. Петришин, академік АПрНУ, доктор юридичних наук, професор;

А. М. Колодій, доктор юридичних наук, професор

 

Авторський колектив:

Л. К. Байрачна, канд. філософ. наук, доц., — розділ 10; розділ 18 (у співавт. з В. П. Колісником);

Ю. Г. Барабаш, канд. юрид. наук, доц., — розділ 15; відп. ред.;

Ф. В. Веніславський, канд. юрид. наук, доц., — розділ 12 (у співавт. з В. П. Колісником); розділ 14;

В. І. Кичун, канд. юрид. наук, доц.,—розділ 21 (у співавт. з О. Г Кушніренком);

В. П. Колісник, д-р юрид. наук, проф., — вступ; розділ 7; розділ 12 (у співавт. з Ф. В. Веніславським); розділ 16 (у співавт. з Б. І. Ольховським); розділ 18 (у співавт. з Л. К. Бай­рачною); відп. ред.;

О. Г. Кушніренко, канд. юрид. наук, доц., — розділ 3 (у співавт. з Ю. М. Тодикою); розділ 4; розділ 19; розділ 21 (у співавт. з В. І. Кичуном);

Л. І. Летнянчин, канд. юрид. наук, доц., — розділ 5 (у співавт. з Ю. М. Тодикою); розділ 6 (у співавт. з Ю. М. Тодикою);

С. Ю. Лукаш, канд. іст. наук, доц., — розділ 9;

Б. І. Ольховський, канд. юрид. наук, проф., — розділ 16 (у співавт. з В. П. Колісником);

В. В. Речицький, канд. юрид. наук, доц., — розділ 17 (у співавт. з Ю. М. Тодикою);

Т. М. Слінько, канд. юрид. наук, доц., — розділ 11;

Ю. В. Ткаченко, канд. юрид. наук, доц., — розділ 22 (у співавт. з Ю. М. Тодикою);

Ю. М. Тодика, д-р юрид. наук, проф., академік АПрНУ,—розділ 1; роз­діл 2; розділ 3 (у співавт. з О. Г Кушніренком); розділ 5 (у співавт. з Л. І. Летнянчиним); розділ 6 (у співавт. з Л. І. Летнянчиним); розділ 8; розділ 13; розділ 17 (у співавт. з В. В. Речицьким); розділ 20; розділ 22 (у співавт. з Ю. В. Ткаченком).

 

У підручнику з урахуванням останніх досягнень науки конституційного права та сучасного конституційного законодавства аналізуються питання теорії Консти­туції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства, правового статусу його інститу­тів, організації і проведення виборів та референдумів, розкривається конституційно- правовий статус вищих органів влади, територіальний устрій України, розглядаєть­ся специфіка правового статусу Автономної Республіки Крим.

Законодавчі та інші нормативно-правові акти в підручнику подані за станом на 1 жовтня 2007 року.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів та інших навчальних закладів.