Норми безоплатної передачі землі громадянам PDF Печать
Аграрное право - Л.М.Горбунов Право власності на землю

Увага! Розмір земельної ділянки, яку Ви бажаєте придбати у власність встановлюється у межах визначених законодавством норм.

Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної влас­ності у межах визначених норм.

Мета відведення земельної ділянки

Розмір (гектар)

Для ведення фермерського господарства

в розмірі земельної части (паю), визначеної для членів сільсько­господарських підприємств, роз­ташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знахо­диться фермерське господарство

Для ведення особистого се­лянського господарства

не більше 2,0 гектара

Для ведення садівництва

не більше 0,12 гектара

Для будівництва і обслуго­вування жилого будинку, го­сподарських будівель і спо­руд (присадибна ділянка):

- в селах

- в селищах

- в містах

 

 

 

- не більше 0,25 гектара

- не більше 0,15 гектара

- не більше 0,10

Для індивідуального дачно­го будівництва

не більше 0,10 гектара

Для будівництва індивіду­альних гаражів

не більше 0,01 гектара