IV. ЗАХИСТ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ Способи захисту порушених прав на землю PDF Печать
Аграрное право - Л.М.Горбунов Право власності на землю

 

Відповідно до ст. 13 Конституції України держава забезпе­чує захист прав усіх громадян та юридичних осіб. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом і, відповідно, громадянам та юридичним особам забезпечено рівні умови захисту прав власності на землю.

Власник земельної ділянки або землекористувач може ви­магати усунення будь-яких порушень його прав на землю, на­віть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права воло­діння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків.

Якщо Ваші права порушено, захистіть себе!

Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ді­лянки здійснюється шляхом:

 

  • визнання прав;
  • відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав;
  • визнання угоди недійсною;
  • визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування;
  • відшкодування заподіяних збитків;
  • застосування інших, передбачених законом, способів.

 

До кого можна звернутися за захистом своїх порушених прав?

Захист прав на землю здійснюється місцевими, господарсь­кими або третейськими судами, а також органами місцевого самоврядування та виконавчої влади з питань земельних ре­сурсів.

Зауважуємо! Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування без рішення суду не мають права втручатись у здійснення власником повноважень щодо володіння, користу­вання і розпорядження належною йому земельною ділянкою або встановлювати непередбачені законодавчими актами до­ даткові обов'язки чи обмеження; вони несуть відповідальність за шкоду, заподіяну неправомірним втручанням у здійснення власником повноважень щодо володіння, користування і розпо­рядження земельною ділянкою.