Правовий статус земель комунальної власності PDF Печать
Аграрное право - Л.М.Горбунов Право власності на землю

Розглянемо правовий статус земель, які знаходяться у власності територіальних громад.

Землі, які належать на праві власності територіальним гро­мадам сіл, селищ, міст, є комунальною власністю.

У комунальній власності перебувають усі землі в межах на­селених пунктів, крім земель приватної та державної власнос­ті, а також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані об'єкти комунальної власності.

Увага! Не всі землі комунальної власності можуть передава­тися у приватну власність.

 

Не можуть передаватись у приватну власність наступні землі комунальної власності:

 

 • землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо);
 • землі під залізницями, автомобільними дорогами, об'єкта­ми повітряного і трубопровідного транспорту;
 • землі під об'єктами природно-заповідного фонду, істори-ко-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом;
 • землі лісового фонду, крім визначених випадків;
 • землі водного фонду, крім визначених випадків;
 • земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

 

Територіальні громади набувають землю у комунальну влас­ність у разі:

 

 • передачі їм земель державної власності;
 • примусового відчуження земельних ділянок у власників з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;
 • прийняття спадщини;
 • придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
 • виникнення інших підстав, передбачених законом.

 

Особливим способом набуття права комунальної власності є примусове відчуження земельних ділянок у приватних власників у разі виникнення суспільних потреб або суспільної необхідності.

 

 • Це два різних поняття і дві підстави набуття права комуналь­ної власності. До суспільних потреб відносяться примусовий ви­куп земельних ділянок під будівлі і споруди органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • під будівлі, споруди та інші виробничі об'єкти державної та комунальної власності;
 • під об'єкти природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;
 • оборони та національної безпеки;
 • під будівництво та обслуговування лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енер­гетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафто- та газових терміналів, елек­тростанцій тощо);
 • під розміщення дипломатичних та прирівняних до них представництв іноземних держав та міжнародних організа­цій;
 • під міські парки, майданчики відпочинку та інші об'єкти за­гального користування, необхідні для обслуговування населення.

 

Суспільна необхідність виникає тільки у разі введення військо­вого або надзвичайного стану і є за своєю суттю форс-мажорними обставинами припинення права приватної власності на землю.