Набуття права власності за давністю користування PDF Печать
Аграрное право - Л.М.Горбунов Право власності на землю

 

Громадяни можуть набути право власності на земельну ді­лянку за давністю користування. Що це означає і які умови на­буття права власності у такому випадку?

Громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно корис­туються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають до­кументів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу державної влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у влас­ність.

Добросовісне користування ділянкою означає своєчасну опла­ту земельного податку, подання заяви на адресу уповноваженого органу про закріплення за громадянином цієї земельної ділянки.

Відкрите користування земельною ділянкою передбачає, що інформація про таке користування була відома уповноваженому органу, але вони не порушували питання про самовільне викорис­тання цієї ділянки.

Безперервне користування на протязі 15 років означає, що за цей час громадянин не залишав земельну ділянку без використан­ня.

У громадянина виникає право на звернення до уповноваже­ного органу з клопотанням про передачу відповідної земельної ді­лянки у власність з моменту закінчення 15-річного строку добро­совісного, відкритого і безперервного користування земельною ділянкою.

Коли починає спливати 15-річний строк користування зе­мельною діяльною?

Початок усього строку має бути пов'язаний з моментом, коли громадянин приступив до використання земельної ділянки.

Слід відмітити, що набуття права власності таким способом здійснюється за визначеною процедурою, яку ми вище розкрива­ли.