Вимоги до отримання громадянами земельної ділянки у власність PDF Печать
Аграрное право - Л.М.Горбунов Право власності на землю

Вище перераховано підстави набуття права власності на землю. Тепер більш детально переглянемо кожну підставу на­буття права власності на землю.

Нагадуємо! Громадяни та юридичні особи набувають право власності земельними ділянками із земель державної або кому­нальної власності за рішенням органів виконавчої влади або орга­нів місцевого самоврядування.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які приймають рішення про надання земельних ділянок у власність

Органи, що приймають рішення про надання земельних ділянок у власність із земель державної власності

Органи, що приймають рішення про надання земельних ділянок у власність із земель

комунальної власності

1. Кабінет Міністрів України

2. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим

3. Обласні державні адміністрації

4. Районні державні адміністрації

1. Київська міська рада

2. Севастопольська міська рада

3. Міські ради

4. Селищні ради

5. Сільські ради

 

Якщо Ви хочете отримати у власність земельну ділянку Вам потрібно:

 

  1. Звернутися із заявою та додати відповідні документи. Заява підлягає розгляду уповноваженим органом, за результатами яко­го приймається відповідне рішення (у разі необхідності надається дозвіл на підготовку проекту відведення земельної ділянки).
  2. Розробити проект відводу земельної ділянки на місцевості, погодити з рядом органів, подати на розгляд та затвердження упо­вноваженого органу.
  3. Перенести проект відведення на місцевість шляхом встанов­лення меж земельної ділянки.
  4. Одержати документ, який посвідчує право власності на зем­лю.
  5. Здійснити державну реєстрацію земельної ділянки.