Екологічне право України (Гетьман, Шульга)

 

Екологічне право України

 

Підручник

За редакцією професорів А. П. Гетьмана і М. В. Шульги

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

 

Харків

«Право»

2009

 

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого на основі новітнього екологічного законодавства і відповідно до оновленої про­грами курсу екологічного права. Його основу становлять Загальна і Особлива частини, які включають відповідні теми, що висвітлюються з урахуванням ви­мог кредитно-модульної системи навчання.

Для студентів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, на­уковців та практичних працівників.

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Екологічне право України (за ред. А.П.Гетьмана, М.В. Шульги)
2 Зміст Екологічне право України (за ред. А.П.Гетьмана, М.В. Шульги)
3 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
4 Розділ І. Предмет, метод, поняття, принципи та система екологічного права
5 Розділ II. Джерела екологічного права
6 Розділ ІІІ. Правові основи управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища (екологічне управління)
7 Розділ IV. Екологічні права та обов’язки громадян
8 Розділ V. Право власності на природні ресурси та комплекси
9 Розділ VI. Право природокористування (загальні положення)
10 Розділ VII. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки населення та територій
11 Розділ VIII. Економіко-правовий механізм природокористування та охорони навколишнього природного середовища
12 ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
13 Розділ ІХ. Правове регулювання охорони та використання земель
14 Розділ Х. Правова охорона, використання й відтворення вод
15 Розділ ХІ. Правове регулювання охорони та використання надр
16 Розділ ХІІ. Правове забезпечення використання та охорони рослинного світу
17 Розділ ХІІ. Правове забезпечення використання та охорони рослинного світу 2. Право лісокористування та його охорона
18 Розділ ХІІІ. Правове регулювання охорони, відтворення і використання тваринного світу
19 Розділ XIV. Правове забезпечення формування та функціонування екологічної мережі України
20 Розділ ХV Правове регулювання охорони атмосферного повітря
21 Розділ ХVI. Правове регулювання поводження з відходами