Печать
PDF

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Posted in Экологическое право - Екологічне право України (Гетьман, Шульга)

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Розділ І. Предмет, метод, поняття, принципи та система  екологічного права

 

§ 1. Предмет екологічного права та види еколого-правових відносин

§ 2. Об’єкти та суб’єкти екологічного права

§ 3. Метод правового регулювання екологічних відносин

§ 4. Поняття екологічного права

§ 5. Принципи екологічного права та екологічної політики України

§ 6. Система екологічного права

Контрольні питання

 

 

Розділ II. Джерела екологічного права

 

§ 1. Загальна характеристика джерел екологічного права

§ 2. Закони як джерела екологічного права

§ 3. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

§ 4. Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права

Контрольні питання

 

 

Розділ ІІІ. Правові основи управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища (екологічне управління)

 

§ 1. Поняття управління природокористуванням і охороною довкілля

§ 2. Система і компетенція органів управління природокористуванням і охороною довкілля

§ 3. Правові питання участі громадськості в управлінні природокористуванням та охороною довкілля

§ 4. Організаційні функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля

§ 5. Попереджувально-охоронні функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля

§ 6. Стабілізаційні функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля

Контрольні питання

 

 

Розділ IV. Екологічні права та обов’язки громадян

 

§ 1. Загальна характеристика системи екологічних прав громадян

§ 2. Конституційні екологічні права громадян

§ 3. Поняття та види екологічних обов’язків громадян

§ 4. Гарантії, охорона, форми та способи захисту екологічних прав громадян

Контрольні питання

 

 

Розділ V. Право власності на природні ресурси та комплекси

 

§ 1. Особливості права власності на природні ресурси та комплекси

§ 2. Державна власність на природні ресурси та комплекси

§ 3. Комунальна власність на природні ресурси та комплекси

§ 4. Приватна власність на природні ресурси

§ 5. Охорона та гарантії права власності на природні ресурси та комплекси.

Відповідальність за порушення прав власників та права власності на природні ресурси

Контрольні питання

 

 

Розділ VI. Право природокористування (загальні положення)

 

§ 1. Поняття права природокористування

§ 2. Об’єкти права природокористування

§ 3. Суб’єкти права природокористування

§ 4. Правова класифікація видів природокористування

§ 5. Підстави і порядок виникнення права природокористування

§ 6. Підстави та порядок припинення, зупинення, зміни права природокористування

§ 7. Права і обов’язки природокористувачів

§ 8. Використання природних ресурсів на умовах оренди

§ 9. Захист прав природокористувачів

Контрольні питання

 

 

Розділ VII. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки населення та територій

 

§ 1. Поняття, суб’єкти та об’єкти екологічної безпеки

§ 2. Види екологічної безпеки

§ 3. Правові заходи щодо забезпечення вимог екологічної безпеки

§ 4. Правове забезпечення ризику в галузі екологічних правовідносин

§ 5. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі забезпечення екологічної безпеки

§ 6. Поняття надзвичайних екологічних ситуацій, їх ознаки та класифікація

§ 7. Поняття, правовий режим зон НЕС

§ 8. Правові заходи щодо забезпечення захисту населення та територій, запобігання та ліквідації наслідків НЕС

Контрольні питання

 

 

Розділ VIII. Економіко-правовий механізм природокористування та охорони навколишнього природного середовища

 

§ 1. Поняття та складові економіко-правового механізму

§ 2. Правове регулювання фінансування екологічних програм і заходів

§ 3. Збір за спеціальне використання природних ресурсів

§ 4. Збори за забруднення навколишнього природного середовища і погіршення якості природних ресурсів

§ 5. Екологічний аудит та страхування

Контрольні питання