Печать
PDF

Екологічне право України (за ред. А.П.Гетьмана, М.В. Шульги)

Posted in Экологическое право - Екологічне право України (Гетьман, Шульга)

Міністерство освіти і науки України

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

 

 

Екологічне право України

 

Підручник

За редакцією професорів А. П. Гетьмана і М. В. Шульги

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Харків

«Право»

2009

 

Рецензенти:

В. Костицький, доктор юридичних наук, професор, член- кореспондент АПрН України;

А. Г. Бобкова, доктор юридичних наук, професор;

В. Ю. Уркевич, доктор юридичних наук, доцент

 

Авторський колектив:

Розділ І § 1, 2, 4 - доц. Г. В. Анісімова, § 5 - проф. В. К. Попов та доц. Г. В. Анісімова, § 3, 6 - доц. А. К. Соколова; розділ ІІ - проф. М. В. Шульга; розділ Ш § 1-3 - проф. А. П. Гетьман, § 4-6 - доц. Т. В. Лісова; розділ IV - доц. Г. В. Анісімова; розділ V § 1-4 - доц. С. В. Размєтаєв, § 5 - канд. юрид. наук О. В. Конишева; розділ VI § 1-7, 9 - проф. М. В. Шульга, § 8 - доц. А. К. Соколова; розділ VII - доц. Г. В. Анісімова; розділ VIII - проф. М. В. Шульга; розділ ІХ § 1-3 - проф. М. В. Шульга, § 4 - канд. юрид. наук Л. В. Лейба; розділ Х - доц. А. К. Соколова; розділ ХІ § 1, 2, 4 - доц. С. В. Размєтаєв, § 3 - канд. юрид. наук В. Л. Бредіхіна; розділ ХІІ підрозділ І § 2-4, підрозділ ІІ - проф. А. П. Гетьман, підрозділ І § 1 - доц. А. К. Соколова; розділ ХІІІ - доц. В. С. Шахов; розділ XIV § 1, 5-8 - доц. А. К. Соколова, § 2 - проф. А. П. Гетьман та доц. С. В. Шарапова, § 3, 4 - доц. О. М. Ткаченко; розділ XV § 1-3 - доц. Г. В. Анісімова, § 4 - канд. юрид. наук Т. В. Григор’єва; розділ XVI - доц. В. І. Гордєєв

 

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого на основі новітнього екологічного законодавства і відповідно до оновленої про­грами курсу екологічного права. Його основу становлять Загальна і Особлива частини, які включають відповідні теми, що висвітлюються з урахуванням ви­мог кредитно-модульної системи навчання.

Для студентів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, на­уковців та практичних працівників.