Т.В. Варфоломеєва Правознавство
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Правознавство. (Авторський колектив) 3875
2 Зміст 2355
3 ПРОГРАМА З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА 3106
4 БІЛЕТИ З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА 3209
5 ПЕРЕДМОВА 1896
6 Розділ І ДЕРЖАВА І ПРАВО Тема 1 РОЛЬ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В СУСПІЛЬСТВІ. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 4705
7 Тема 2 ДЕРЖАВА 5859
8 Тема З ПРАВО 3553
9 Тема 4 СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА І СИСТЕМА ПРАВА 6006
10 Тема 5 ПРАВОВА ДЕРЖАВА. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВ 5478
11 Тема 6 ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 20502
12 Розділ II КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ Тема 7 ЗАКРІПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО, НАРОДНОГО Й НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ДО ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 3584
13 Тема 8 КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ — ОСНОВНИЙ ЗАКОН ДЕРЖАВИ 22074
14 Тема 9 ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ 3556
15 Тема 10 КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ (ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ) 6477
16 Тема 11 ОСОБИСТІ (ГРОМАДЯНСЬКІ) ПРАВА ТА СВОБОДИ ГРОМАДЯН 11202
17 Тема 12 ПОЛІТИЧНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ, СОЦІАЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПРАВА 13082
18 Тема 13 ПРАВО НА ОСВІТУ 11891
19 Тема 14 НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ 11441
20 Тема 15 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 2010
21 Тема 16 ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 4095
22 Тема 17 УРЯД І ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 4112
23 Тема 18 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 14424
24 Тема 19 СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ 11302
25 Тема 20 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ТА АДВОКАТУРА 11716
26 Тема 21 НОТАРІАТ В УКРАЇНІ 2198
27 Розділ III ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Тема 22 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 2400
28 Тема 23 ЖИТЛОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 5210
29 Тема 24 СІМЕЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 6335
30 Тема 25 ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 5357
31 Тема 26 ЗАКОНОДАВСТВО ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я 17756
32 Тема 27 ФІНАНСОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 12008
33 Тема 28 ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 22346
34 Тема 29 ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 12441
35 Тема З0 ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 6317
36 Тема 31 АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 5424
37 Тема 32 КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 3441
38 Література 3012