Т.В. Варфоломеєва Правознавство
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Правознавство. (Авторський колектив) 3927
2 Зміст 2384
3 ПРОГРАМА З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА 3136
4 БІЛЕТИ З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА 3269
5 ПЕРЕДМОВА 1922
6 Розділ І ДЕРЖАВА І ПРАВО Тема 1 РОЛЬ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В СУСПІЛЬСТВІ. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 4769
7 Тема 2 ДЕРЖАВА 6047
8 Тема З ПРАВО 3598
9 Тема 4 СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА І СИСТЕМА ПРАВА 6115
10 Тема 5 ПРАВОВА ДЕРЖАВА. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВ 5559
11 Тема 6 ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 21154
12 Розділ II КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ Тема 7 ЗАКРІПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО, НАРОДНОГО Й НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ДО ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 3619
13 Тема 8 КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ — ОСНОВНИЙ ЗАКОН ДЕРЖАВИ 22501
14 Тема 9 ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ 3593
15 Тема 10 КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ (ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ) 6698
16 Тема 11 ОСОБИСТІ (ГРОМАДЯНСЬКІ) ПРАВА ТА СВОБОДИ ГРОМАДЯН 11571
17 Тема 12 ПОЛІТИЧНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ, СОЦІАЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПРАВА 13242
18 Тема 13 ПРАВО НА ОСВІТУ 12108
19 Тема 14 НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ 11679
20 Тема 15 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 2042
21 Тема 16 ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 4160
22 Тема 17 УРЯД І ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 4215
23 Тема 18 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 15264
24 Тема 19 СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ 11754
25 Тема 20 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ТА АДВОКАТУРА 11895
26 Тема 21 НОТАРІАТ В УКРАЇНІ 2220
27 Розділ III ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Тема 22 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 2423
28 Тема 23 ЖИТЛОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 5302
29 Тема 24 СІМЕЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 6410
30 Тема 25 ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 5500
31 Тема 26 ЗАКОНОДАВСТВО ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я 17949
32 Тема 27 ФІНАНСОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 12234
33 Тема 28 ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 22885
34 Тема 29 ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 12615
35 Тема З0 ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 6439
36 Тема 31 АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 5605
37 Тема 32 КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 3482
38 Література 3036