Кримінальне право України Особлива частина

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 

Підручник

 

За редакцією професорів В. В. Сташиса, В. Я. Тація

 

4-те видання, перероблене і доповнене

 

Харків

«Право»

2010

 

У підручнику на підставі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права, з урахуванням судової практики висвітлено основні питання Осо­бливої частини кримінального права України. У четвертому виданні підручника враховано зміни та доповнення до КК України, які сталися за період з 2001 р. до листопада 2009 р., положення інших нормативно-правових актів, а також рішення Конституційного Суду України та нові постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також на­укових і практичних працівників.

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Кримінальне право України: Особлива частина (за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація)
2 Зміст (Кримінальне право України: Особлива частина (за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація))
3 Розділ І Поняття і система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів
4 Розділ II Злочини проти основ національної безпеки України
5 Розділ ІІІ Злочини проти життя та здоров’я особи
6 Розділ IV Злочини проти волі, честі та гідності особи
7 Розділ V Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
8 Розділ VІ Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
9 Розділ VІІ Злочини проти власності
10 Розділ VIII Злочини у сфері господарської діяльності
11 Розділ ІХ Злочини у сфері службової діяльності в юридичних особах приватного права та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
12 Розділ Х Злочини проти довкілля
13 Розділ ХІ Злочини проти громадської безпеки
14 Розділ ХІІ Злочини проти безпеки виробництва
15 Розділ ХIIІ Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
16 Розділ ХІV Злочини проти громадського порядку та моральності
17 Розділ XV Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
18 Розділ ХVІ Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
19 Розділ ХVII Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
20 Розділ ХVIII Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
21 Розділ XIX Злочини у сфері службової діяльності
22 Розділ XX Злочини проти правосуддя
23 Розділ ХХІ Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
24 Розділ ХХІІ Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку