Печать
PDF

Розділ ХVІ Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

Posted in Уголовное право - Кримінальне право України Особлива частина

Розділ ХVІ Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

Родовим об ’єктом цих злочинів є сукупність суспільних відносин, що забезпечують обороноздатність України, її незалежність, територі­альну цілісність та недоторканність. Важливість цього об’єкта обумов­лена тим, що відповідно до ст. 17 Конституції України «Захист суве­ренітету і територіальної цілісності України, забезпечення економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу».

Водночас злочини, об’єднані зазначеним родовим об’єктом, мають різні безпосередні об’єкти. Виходячи з цього, можна визначити таку систему цих злочинів:

1.  Злочини, які посягають на відносини у сфері охорони державної таємниці або конфіденційної інформації. Це: розголошення державної таємниці (ст. 328 КК); втрата документів, що містять державну таєм­ницю (ст. 329 КК); передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави (ст. 330 КК).

2.  Злочини, які посягають на недоторканність державного кордо­ну України[1]. Це: незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 КК); порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ст. 333); порушення правил міжнародних польотів (ст. 334 КК).

3.  Злочини, які порушують порядок комплектування Збройних Сил України. Це: ухилення від призову на строкову військову службу (ст. 335 КК); ухилення від призову за мобілізацією (ст. 336 КК); ухи­лення від військового обліку або спеціальних зборів (ст. 337 КК).