Печать
PDF

Зміст (Кримінальне право України: Особлива частина (за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація))

Posted in Уголовное право - Кримінальне право України Особлива частина

Зміст


Розділ І. Поняття і система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів

§ 1. Поняття і система Особливої частини кримінального права

§ 2. Наукові основи кваліфікації злочинів

Контрольні запитання

 

Розділ II. Злочини проти основ національної безпеки України

§ 1. Поняття злочинів проти основ національної безпеки України

§ 2. Види злочинів проти основ національної безпеки України

Контрольні запитання

 

Розділ ІІІ. Злочини проти життя та здоров’я особи

§ 1. Злочини проти життя

§ 2. Злочини проти здоров’я

§ 3. Злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров’я людини, які вчинюються у сфері медичного обслуговування

§ 4. Інші злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров’я людини

Контрольні запитання

 

Розділ ІV. Злочини проти волі, честі та гідності особи

§ 1. Поняття та види злочинів проти волі, честі та гідності особи

§ 2. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, захоплення заручників, підміна дитини та незаконне поміщення в психіатричний заклад

§ 3. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, експлуатація дітей та використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом

Контрольні запитання


Розділ V. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

Контрольні запитання

 

Розділ VІ. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

§ 1. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

§ 2. Злочини проти виборчих прав громадян

§ 3. Злочини проти трудових прав громадян

§ 4. Злочини у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності

§ 5. Злочини проти інших особистих прав і свобод людини і громадянина

§ 6. Злочини проти сім’ї

§ 7. Злочини проти свободи совісті

Контрольні запитання

 

Розділ VІІ. Злочини проти власності

§ 1. Поняття і види злочинів проти власності

§ 2. Корисливі злочини, пов’ язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб

§ 3. Корисливі злочини проти власності, не пов’язані з обертанням чужого майна на свою користь або на користь інших осіб

§ 4. Некорисливі злочини проти власності

Контрольні запитання

 

Розділ VІІІ. Злочини у сфері господарської діяльності

§ 1. Поняття, загальна характеристика та види злочинів у сфері господарської діяльності

§ 2. Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України

§ 3. Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності суб’єктів господарювання

§ 4. Злочини у сфері банкрутства

§ 5. Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів

§ 6. Злочини у сфері обслуговування споживачів та захисту їх прав

§ 7. Злочини у сфері приватизації державного та комунального майна

Контрольні запитання


Розділ IX. Злочини у сфері приватного права та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

§ 1. Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності в юридичних особах приватного права та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

§ 2. Види злочинів у сфері службової діяльності в юридичних особах приватного права та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Контрольні запитання

 

Розділ Х. Злочини проти довкілля

§ 1. Поняття і види злочинів проти довкілля

§ 2. Злочини проти екологічної безпеки

§ 3. Злочини у сфері землекористування, охорони надр, атмосферного повітря

§ 4. Злочини у сфері охорони водних ресурсів

§ 5. Злочини у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу

Контрольні запитання

 

Розділ ХІ. Злочини проти громадської безпеки

§ 1. Поняття та види злочинів проти громадської безпеки

§ 2. Створення злочинної організації, терористичної групи та інших злочинних об’єднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються ними чи пов’язані з ними

§ 3. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами

§ 4. Порушення різних правил, що забезпечують громадську безпеку

Контрольні запитання

 

Розділ ХІІ. Злочини проти безпеки виробництва

§ 1. Поняття та види злочинів проти безпеки виробництва

§ 2. Злочини у сфері безпеки праці

§ 3. Інші злочини у сфері безпеки виробництва

Контрольні запитання

 

Розділ ХІII. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

§ 1. Поняття і система транспортних злочинів

§ 2. Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатації залізничного, водного і повітряного транспорту

§ 3. Злочини, які посягають на безпеку руху та експлуатації автотранспорту і міського електротранспорту

§ 4. Інші злочини, які посягають на безпечну роботу транспорту

Контрольні запитання

 

Розділ ХІV. Злочини проти громадського порядку та моральності

§ 1. Загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності

§ 2. Злочини проти громадського порядку

§ 3. Злочини проти суспільної моральності

Контрольні запитання

 

Розділ XV. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

§ 1. Поняття і види злочинів проти здоров’я населення

§ 2. Злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров’я населення

§ 3. Злочини, пов’язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а також обладнанням, призначеним для їх виготовлення

§ 4. Злочини, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а також допінгу

§ 5. Інші злочини проти здоров’я населення

Контрольні запитання

 

Розділ ХVІ. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

§ 1. Злочини, які посягають на відносини у сфері охорони державної таємниці або конфіденційної інформації

§ 2. Злочини, які посягають на недоторканність державного кордону

§ 3. Злочини, які порушують порядок комплектування Збройних Сил України, що забезпечує її обороноздатність

Контрольні запитання


Розділ ХVII. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян

§ 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян

§ 2. Злочини у сфері використання державних символів

§ 3. Злочини, пов’язані із перешкоджанням діяльності організацій та об’єднань громадян

§ 4. Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань

§ 5. Злочини у сфері використання документів і засобів отримання інформації

§ 6. Інші злочини проти авторитету держави і діяльності об’єднань громадян

Контрольні запитання

 

Розділ XVIII. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

§ 1. Поняття злочинів у сфері використання електронно- обчислювальних машин (комп’ ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

§ 2. Види злочинів у сфері використання електронно- обчислювальних машин (комп’ ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

Контрольні запитання


Розділ XIX. Злочини у сфері службової діяльності

§ 1. Поняття та ознаки злочинів у сфері службової діяльності

§ 2. Види злочинів у сфері службової діяльності

Контрольні запитання


Розділ XX. Злочини проти правосуддя

§ 1. Види злочинів проти правосуддя

§ 2. Злочини, які посягають на конституційні принципи діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду

§ 3. Злочини, які посягають на життя, здоров’я, особисту безпеку, власність суддів, народних засідателів, присяжних та інших учасників судочинства

§ 4. Злочини, які посягають на відносини, що забезпечують одержання достовірних доказів та істинних висновків у справі

§ 5. Злочини, які посягають на відносини, що забезпечують своєчасне розкриття та припинення злочинних посягань

§ 6. Злочини, які посягають на відносини, що забезпечують належне виконання рішень, вироків, ухвал, постанов суду і призначеного ним покарання

Контрольні запитання

 

Розділ ХХІ. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

§ 1. Поняття та види військових злочинів

§ 2. Злочини проти порядку підлеглості і військової честі

§ 3. Злочини проти порядку проходження військової служби

§ 4. Злочини проти порядку користування військовим майном і його зберігання

§ 5. Злочини проти порядку експлуатації військової техніки

§ 6. Злочини проти порядку несення бойового чергування та інших спеціальних служб

§ 7. Злочини проти встановленого порядку збереження військової таємниці

§ 8. Військові службові злочини

§ 9. Злочини проти порядку несення служби на полі бою і в районі воєнних дій

§ 10. Злочини проти законів і звичаїв війни

Контрольні запитання


Розділ ХХІІ. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

§ 1. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

§ 2. Злочини проти миру

§ 3. Злочини проти безпеки людства

§ 4. Злочини проти міжнародного правопорядку

Контрольні запитання