Господарське право: ч.1 (В.С. Мілаш)

В. С. Мілаш

Господарське право

 

 

Курс лекцій У двох частинах

Частина перша

Харків

«Право»

2008

 

Курс лекцій з господарського права присвячено загальним питанням ста­новлення та розвитку господарського права в Україні. У систематизованому вигляді розглядаються ключові положення господарського права, серед яких поняття господарської діяльності та її різновидів, особливості правового регу­лювання відносин, що виникають під час організації та провадження господар­ської діяльності, господарська інфраструктура та майнова основа її функціону­вання, питання державного регулювання господарської діяльності та основні засади конкурентного права, система господарських договорів тощо.

Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів та факультетів.

 

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Господарське право: ч.1 (В.С. Мілаш)
2 Зміст Господарське право: ч.1 (В.С. Мілаш)
3 Вступ
4 Розділ 1. Основні засади господарського права
5 Розділ 2. Державна політика у сфері господарювання
6 Розділ 3. Господарська діяльність
7 Розділ 4. Суб’єкти господарського права: загальна характеристика; порядок утворення та державної реєстрації; майнова основа господарювання
8 Розділ 5. Правовий статус та організаційно-правові засади діяльності окремих суб’єктів господарювання
9 Розділ 6. Правове регулювання відносин, пов’язаних із відновленням платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
10 Розділ 7. Господарські договори
11 Розділ 8. Поняття відповідальності у господарському праві
12 Розділ 9. Державне регулювання господарської діяльності: цілі та засоби здійснення
13 Розділ 10. Правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності