Господарське право: ч.1 (В.С. Мілаш)

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.1 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

В. С. Мілаш

 

 

Господарське право

 

Курс лекцій

У двох частинах

 

Частина перша

 

Харків

«Право»

2008

 


Рецензент

Д. В. Задихайло, Заслужений працівник освіти України завідувач кафедри господарського права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

 

Курс лекцій з господарського права присвячено загальним питанням ста­новлення та розвитку господарського права в Україні. У систематизованому вигляді розглядаються ключові положення господарського права, серед яких поняття господарської діяльності та її різновидів, особливості правового регу­лювання відносин, що виникають під час організації та провадження господар­ської діяльності, господарська інфраструктура та майнова основа її функціону­вання, питання державного регулювання господарської діяльності та основні засади конкурентного права, система господарських договорів тощо.

Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів та факультетів.